Azı Beğenmez

 
 
 
 
 
     Azı Beğenmez
 
Arsızlığı mesken tutup kendine
Saf tutanlar zarar verir bendine
Fırsat bulur getirirse kündüne
Helal haram demez azı beğenmez.
 
Elif desen mertek sanır sarılır
Beleş aşa davetsizce kurulur
La* desen dürzünün gönlü kırılır
Astara suç bulur yüzü beğenmez.
 
Çıkıp da ortaya fikrini söyle
Desen de, karnından konuşur öyle
Onun derdi olmaz şehirle köyle
Kendini beğenir bizi beğenmez.
 
Göz doymazsa dolmaz dişin kovuğu
Sülün gibi gelir elin tavuğu
Teneşirde son bulmadan soluğu
Bahçesinde ördek,  kazı beğenmez.
 
Anlamaz, anlamaz halaydan bardan
Ne hoyrat, ne türkü, curadan tardan
Sağdan, soldan, aşağıdan, yukardan
Bizi biz yapanı, sazı beğenmez.
 
Haz vermez sohbeti, lafının tadı
Minberde müftüdür, kürsüde kadı
Böylesi zevatın doldu miadı
Ormanlık alanda mazı beğenmez.
 
Kusur arar su verilmiş çelikte
Kimse onu çoban tutmaz Melik’te**
Fazlası var düşüncenin kölükte***
Dağların üstünde düzü beğenmez.
 
İçgüdüyle arar bulur sokağı
Sırnaşırsa bulaştırır sakağı
İki sambağıyla bir de bukağı
Her mevsim dert ona, güzü beğenmez.
 
 
  • La:ulan anlamında, kış, lan, len  TDK
  • Melik:Darende ilçesine bağlı küçük köy, mezra
  • Kölük: Eşek
 
 
 

Mustafa BerçinÜye / Erkek / 5/18/2016