Açık Oturum Nedir Başkan ve Konuşmacılar



 

Toplumun genelini ilgilendiren bir konuda, konuyla ilgili  farklı görüşte olan uzmanların bir başkan ( moderator ) yönetiminde ve dinleyiciler önünde  yaptıkları tartışma toplantısıdır.

 

Açık oturum: Bir başkan yönetiminde   güncel bir olay veya  konuyu tartışmak, farklı görüşlere sahip uzmanlar tarafından değerlendirmek amacıyla  bir salondaki  izleyici önünde, televizyon veya  radyo programlarında dinleyici önünde 3-5 tartışmacı ile yapılan  görüş alış verişi veya tartışma toplantısıdır.

Açık oturum bir izleyici topluluğu önünde yapılır.  Konusu önceden belli olan açık oturumda bir başkan ve en fazla beş  konuşmacı vardır. Başkan konu ve uzmanlar hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra sırayla konuşmacılara sorular sorarak söz hakkı verir. İlk konuşmacıyı -ve sırasıyla diğer konuşmacıları - kısaca tanıtarak  tartışmayı başlatır. Söz alacak uzmanlar bir başkanın yönetiminde sırayla söz alırlar. Her biri kendi açısından açık oturumun oluşmasına zemin hazırlayan konu hakkında görüş belirtir.  Konuşmacılara başkanın yönetiminde belirli sürelerde iki-üç  tur  söz hakkı verilir.

 

Konuşmacılar.

Açık oturuma çağrılan konuşmacılar gündemdeki konu hakkında söyleyecek sözü çok  olan kişilerdir. Bu kişiler  gündemdeki konuya vakıf olmakla kalmayıp her biri o konuya diğerlerinden farklı açılardan bakan biridir.  Konuşmacılar, konuya muhalif, menfi, taraftar, ılımlı veya  hararetli yaklaşan kişiler arasından özenle seçilmişlerdir.

Konuşmacıların seçimi gündemdeki konunun her yönden tartışılabileceği bir ortam yaratmak için  yapılır. O yüzden özellikle karşıt, yandaş, ılımlı, muhalif ve ateşli görüşlere sahip kişiler tespit edilerek açık oturuma çağrılır.

 

Açık  Oturumda  Başkanın Görevleri

Başkanın konu  ve konuşmacılar hakkında   bilgi sahibi olması gereken biridir.  Konuşmacıların konuya nerelerden baktıklarını ve görüşlerinin ne yönde olduğunu önceden bilen  kişidir.  Ele alınacak konular ve konuşmacılar hakkında kıs bir bilgi verir.  Daha sonra konuşmacılara  sorular sorarak  sırayla söz hakkı verir. Konunun gelişim aşamalarını yönlendirerek muhalif görüşlere göre  durumu değerlendirip   konuşmacılara sorular sorarak toplantıyı yönlendirir.  Başkan zamanı iyi  adil olarak kullanmaya  konuşmacılara eşit süreler de söz hakkı vermeye gayret eder.  Konuşmacıların konuşmalarını sınırlamalarını veya genişletmelerine olanak sağlar.  Tartışma sırasında oluşabilecek tatsızlıkları çatışmaları  önleyici davranır ve konuşmacıların  tartışma kurallarının dışına çıkmasını engeller. Başkan, konuşmacılara hâkim olan  tartışmayı başlatan, notlar alarak tartışmayı yöneten, konuşmacıların düşüncelerini sorgulayan, dönüşümlü olarak konuşmacılara söz  hakkı veren en sonunda genel bir değerlendirme yaparak açık oturumu bitiren kişidir. 

Konuşmacılara sorular sorarak hedef konuların üzerinde durulmasını sağlar.  Başkan, sırasıyla ve dönüşümlü olarak konuşmacılara sorular yöneltir,

Programın sonunda  önemli olabilecek konuları  özetleyerek  konuşmacıların karşıt  görüşlerini  ilişkilendirmeye ve bir sonuç  oluşturmaya çalışır.

Açık oturumda izleyicilerin sorularına da izin verilir.  Bu takdirde açık oturum, "forum"a dönüşmüş olur.  Salondan Televizyon ve radyodan tartışmayı izleyenler,  konuşmacılara sorular sorabilir.

Açık oturumda bir sonuca varma amacı yoktur. Açık oturumun amacı, merak edilen bir konuda dinleyicileri ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmektir.

 
Panelden Farkı.

Açık oturum en çok panele benzer.  Açık oturumun panelden tek farkı açık oturumda tartışmaların daha hararetli ve konuşmacıların neredeyse birbirlerine zıt görüşte olan kişiler arasından özellikle seçilmiş olmasıdır. Bu nedenle açık oturumdaki konuşmacıların üslupları birbirlerine karşı daha sert ve ateşli olabilir. Açık oturum iyi yönetilmezse  tartışma çatışmaya kadar gidebilecek bir sertliğe kadar da gidebilecek bir potansiyel  taşımaktadır. 

Bu nedenle panel ile açık  oturum arasındaki en belirgin  fark  konuşmacıların üslup farkıdır. Açık oturumlardaki tartışmalar panellere göre daha hararetli,  daha ciddi ve mücadeleci üslupla yapılırken, panelde sohbet üslubu hâkimdir.

 

Açık oturumun özellikleri şunlardır:

  • Bir salonda, televizyonda  veya radyoda düzenlenir.  
  • Konuşmacı sayısı  en az  üç ile  en fazla beş  kişidir.
  • Başkan, önce konuşmacıları tanıtır,  onlara sorular sorar ve her konuşmacıya birkaç tur söz hakkı verir.  
  • Başkan konuşmacılara eşit süre verip ,, konu dışına çıkılmasını engeller. Konuşmacılara sorular yönlendirerek veya sözlerini keserek   oturumu yönetir. Gerektiğinde kısa değerlendirmeler yapar.
  • Açık oturumun süresi konuya göre ayarlanır 
  • Açık oturumun amacı  sonuca ulaşmak değil  güncel konuyu farklı yönleri ile ele almak, farklı bakış açılarını dinleyicilere sunmaktır.  

 








Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016