Bibliyografya Nedir ve Nasıl Düzenlenir

 

BİBLİYOGRAFYA NEDİR

 

Bibliyografya sözcüğü Yunanca biblion = kitap ve graphein = yazmak tarif etmek,  vasıflandırmak  anlamlarındadır. [1]

Bu sözcük edebiyatta ve sözlüklerimizde iki anlama gelecek şekilde kullanılmıştır.1 - Kitaplar ya da bir kitap hakkında bilgi veren yazı 2 - Belli bir konuda ya da çeşitli konulardaki yayınlanmış eserlerin listesi.

Bibliyografya, bilim,  edebiyat, tarih, sanat alanlarında yayınlanmış eserleri, yazar, eser adı, yayın yeri, yayın tarihi, hatta baskı sayısı ve ISBN numaraları ile birlikte bir düzen içerisinde toplayan listedir.

Bibliyografya listesindeki her bir eserin nasıl belirtilmesine örnek verecek olursak

Örnek:

Adnan Sofuoğlu, "Osmanlı Devletinde Göç Problemleri" Türk Kültürü, Mart Ankara 1995, ISBN …

şeklinde olmalıdır.

Her ne kadar kütüphanelerdeki veya inceleme yazılarındaki kataloglar da bir çeşit bibliyografya düzeni içinde hazırlanmış olsalar da katalogların amacı bu eserlerin küp hanelerin hangi bölüm, kategori ve raflarında olduklarını göstermek amaçlı hazırlanmışlardır. Bibliyografyaların eserlerin nerede bulunduklarını göstermek olmadığı için kataloglardan ayrılır.


Son asırlarda kitapların çoğalması bir konu ya da bir yazar hakkında bilgi veren çok sayıda eserlerin oluşması. Böylece her konu için türlü bakımlardan hazırlanmış bibliyografyalar çalışmayı kolaylaştıran verimli kılan başlıca kaynaklar haline gelmiştir. Bibliyografyalar bilgiye ulaştırmayı sağlayan listelerdir ve okuru doğru adrese yönlendirmek için hazırlanır. Bibliyografyalar belli konuda ya da bütün konuları kapsayacak biçimde hazırlanabilir. Bazıları tek bir yazarın eser listesidir. Yahut da belli bir türdeki yayınlanmış eserlerin listesi şeklindedir.  Hatta akademik bir makale, inceleme veya tezlerde faydalanılan kaynakların listesini de sunabilir. Buna kaynakça da denir. Kaynakça, eser hazırlanırken yararlanılan eserlerin künyesi ve listesidir.


Bibliyografyalar, yazarın adı soyadı veya üst bölüm ve konu başlığına göre hazırlanmış eser başlıkları şeklinde düzenlenir. Örneğin Türk Resim Sanatı başlığı altında hazırlanan bibliyografyalarda bu konuda hazırlanmış eserler listelenmiş demektir.

 

Bibliyografyalar özellik tertip ediliş zaman kapsam bakımından çeşitli kollarda olabilir.

Bibliyografyalar eserleri yazar, eser adı, basıldığı yer, tarih, sayfa miktarı, fiyatı, ISBN numarası, baskı sayısı açılarından bildirirler. Tertip edilişleri bakımından bibliyografyalar yazarların adlarını alfabetik sıraya göre,  eserlerin adlarını alfabetik veya rakamsal sıraya,  eserlerin basım tarihlerine göre tertip edebilirler.

Zaman bakımından bibliyografyalar belli iki tarih arasında yayınlanmış eserleri ele alarak bilgi verirler.
Bibliyografyalar millî veya uluslararası eserler olarak listelenebilir. Veya tek bir konuya göre, başlığa göre veya bir yazara ait eserlerin listesi de olabilir.

Tez çalışmalarında faydalanılan eserlerin bibliyografyasını vermek en mühim hususlardan biridir. Tez çalışmalarındaki bibliyografyalar şu şekilde sıralanmalıdır.

  1. a) Yayınlanmamış Arşiv Belgeleri
  2. b) Yayınlanmış Arşiv Belgeleri
  3. c) Kronikler, Hususi Tarihler, Ansiklopedi ve Sözlükler
  4. d) Kitaplar (Hatıralar, Araştırma İnceleme eserleri v.b. şeklinde gruplandırılır)
  5. e) Makaleler
  6. f) Süreli Yayınlar (Dergi ve Gazeteler)

İlgili Linklerimiz

KAYNAKÇA 

[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Bibliyografya

Melike ErzinliEditör / Kadın / 9/27/2017