Fikir Yazıları Planı Giriş Gelişme Sonuç Bölümleri ve Paragraf Planı

 

Fikir Yazıları Planı Giriş Gelişme Sonuç Bölümleri ve Paragraf Planı

 

Fikir Yazıları ve Yazı Planları

Fikir yazıları düşünceye, akıl yürütmeye, yorum yapmaya, öğretmeye, bir düşünceyi savunmaya, eleştirmeye, düşünceleri okura iletme, okuru bilgilendirme, okura o düşünceleri dikte etmeye dayalı olan yazı türleridir. Fikir yazılarının amacı bir fikri savunmak, bir düşünceyi çürütmek, bir fikri doğru ve yanlışları ile irdelemek, konu hakkında düşünceleri ortaya koymak, fikri okura kabul ettirmek, okuru konu hakkında bilgilendirmek vb. dir.

Fikir yazılarının planı da bu amaca uygun olarak hazırlanır. Fikir yazılarındaki plan;  yazarın konuya yaklaşımı, konuyu hangi yönleri ile ele alacağı, konu hakkındaki an düşüncesi, ana düşüncesine ulaştıracak yardımcı bulgu, veri ve görüşlerin neler olduğu, ana fikre ulaşmak için ortaya koyacağı yardımcı düşünceleri ne şekilde sıralayacağı, hangi örnekleri nerede ve ne şekilde vereceği gibi sorunlara çözüm bulması ile şekillenir.

 

Giriş Gelişme Sonuç Bölümleri ve Paragraf Planı

Tüm fikir yazılarında standart bir yazı planı vardır. Bu yazı planının an gövdesini:  “Giriş, Gelişme, Sonuç” bölümleri oluşturur. Fikir yazılarının detay planı ise” Giriş, Gelişme Sonuç “ bölümlerini oluşturacak olan paragraf sıralamasıdır.  Paragraf sıralaması giriş, gelişme, sonuç bölümleri kaç paragraftan oluşacağını ortaya koyacak olan bir planlamadır.

Fikir yazısı yazarı yazının konusunu, konuya yaklaşım yönünü, konu hakkındaki ana fikrini ortaya koyduktan sonra “Giriş, Gelişme ve Sonuç” bölümlerini düzenler. Örneğin giriş bölümünde, konuya nasıl girecek, giriş bölümün neler yazacak bunları belirleyerek giriş bölümü, gelişme bölümü, sonuç bölümü kaç paragraftan oluşacağını belirlemiş olur.

Her paragraf ana konunun bir yönünü ortaya koyan, bir ana fikri de olan, yazıdaki temel konuya bağımlı ama konuyu ele alış yönü ile kendi içinde de bütünlük taşıyan yazı bölükleridir. Bu bakımdan paragraflar giriş paragrafları, gelişme bölümü paragrafları sonuç bölümü paragrafları olarak gruplanmış olacaktır.

Her paragraf giriş bölümünden sonuç bölümünün son paragrafına kadar zincir halkaları gibi hem kendi içinde bir bütünlük taşır, hem de ana konuya bağımlıdır. Paragraflar aşama aşama yazının ana fikrini ortaya koyacak şekilde sıralanır.

 

Giriş Bölümü

Fikir yazılarının giriş bölümü konunun ve konuyu ele alış yönünün ortaya konulduğu, yazarın konuya yaklaşım yönünü belirleyen, konu hakkında tanımlar yapılan bölümdür. Bu bölümde mesele ortaya konulur. Mesele hakkında bilgi ve ipuçları verilir. Gerekirse tanımlar, tarifler yapılır, yazıda nelerin ortaya konulacağına dair ipuçları verilir.

Giriş bölümü fikrin yönünü ortaya koyabilecek şekilde atasözü, vecize, bir alıntı veya bir soru ile de başlayabilir. Gerekliyse konu ile ilgili terimler de izah edilir.

Giriş bölümündeki paragraf sayısı konun ve yazının genişliğine bağlı olarak bir veya üç beş paragrafa kadar ulaşabilir.

Gelişme Bölümü

Yazar, bu bölümde konuyu ele alış yönüne göre genişletmeye başlar. Konuyu kaç yönden ele alacak ise o yönleri paragraflar halinde ve ana fikrine ulaştıracak şekilde sıralar. Görüş yönüne uygun örnekleri, verileri, sorunları vb paragraf paragraf ortaya koyar.

Konuyu açıklayacak örnekler verir.  Fikrine destek olacak verileri ortaya koyar. Fikrini kuvvetlendirecek görüşleri tanık gösterme yoluna gider.  Soru cevap yöntemine başvurabilir.

Düşüncelerinde iddialı ise kanıtlar sunar. İstatistiklerden, analizlerden, anketlerden, görüşünü destekleyen sözlerden, eserlerden, yazarlardan vb alıntılar yoluyla faydalanabilir. Görüşlerine destek olabilecek yardımcı düşünceleri vb ortaya koyduktan sonra kendi kanılarını, görüşlerini, iddialarını ve varsa ispatlarını da belli etmiş, ana fikrini de işaret etmiş olur.

Gelişme bölümü paragraf planı veya sayısı;  yazının türü ( makale, sohbet, eleştir, gezi vb ), konunun kaç cepheden ele alındığı, kaç çeşit yardımcı fikre vb müracaat ettiği hangi örnekleri, alıntıları kanıtları vb sunacağı yönlerinden çok veya daha az sayıda olur.

 

Sonuç Bölümü

Yazarın fikirlerini toparladığı, ana fikri yeniden veya kısaca ortaya koyduğu, konunun ana hatlarından ortaya çıkacak sonuçların netleştirildiği ve sonuçların net şekilde belirginleştirildiği bölümdür.

 KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Paragraf Tanımı Yapısı Türleri Konusu ve Anafikri
2 Paragraf ( 2 ) ÖSS Soru ve Cevapları ( 1983- 1986 ) 40 Soru
3 Paragraf ( 1 ) ÖSS Soru ve Cevapları ( 1981- 1983 ) 40 Soru
4 Olay Paragrafı
5 Fikir Nedir Fikrin Meziyetleri
6 Fikir Yazıları Nedir Özellikleri ve Türleri
7 Makale Örneği
8 Sohbet Türü Örnekleri
9 Sohbet Söyleşi Nedir ve Özellikleri
10 Gazete Fıkrası Özellikleri ve Yazarları
11 Deneme Örnekleri : Montaıgne Cemil Meriç Nurullah Ataç
12 Deneme Nedir Özellikleri Ortaya Çıkışı

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016