Konu Birliği ve Konu Bütünlüğü Nedir

 

 

Konu Birliği ve Konu Bütünlüğü Nedir

 

Konu birliği, olaya veya düşünceye dayanan bir yazıda anlatılanlarının tümümün aynı konu – mevzu- etrafında toplanması demektir. Eğer bir yazıda anlatılan her şey tek bir konunun çerçevesine girecek şekilde anlatılmış ise o yazıda konu bütünlüğü veya konu birliği sağlanmış demektir. Bir yazı içerisinde daldan dala farklı konular ele alınmış ise o yazıda ise konu birliği, bütünlüğü yok demektir.

 

Günümüz edebiyatındaki olay veya düşünce yazıları genel olarak konuları bakımlarından bütünlük taşır. Örneğin Yaşar Kemal’in İnce Memed adlı romanında konu İnce Memed, Çukurova Köylüleri ve İnce Memed’in eşkıyalığı üzerinde bütünleşir. Leyla İle Mecnun’da ise konu Leyle ile Mecnun’un kavuşamayan aşkları konusu işlenmiştir ve konu bütünlüğü taşır.

 

Günümüz edebiyatı türlerinden Deneme ve Gazete fıkraları bir kitap oylumunda birleştiklerinde konu birliği taşımayan yazılar olarak karşımıza çıkar. Örneğin Montaıgne’nin denemeleri kitabındaki her bir yazı konu bakımından diğer yazılardan farklı olabilmektedir. Yine gazete köşelerinde yazılan gazete fıkralarında her biri diğerinden farklı kısa kısa konular aynı yazı içinde yer alabilmektedir. Dolayı ile Gazete fıkralarında aynı yazı içinde dahi farklı konular bulunabilir.

 

Nitekim Divan edebiyatında şiirler beyit sistemine dayalı olarak yazılır, her beyit konusu bakımından diğer beyitlerden farklı ve bağımsız bir konuda yazılabilirdi. Bu nedenle divan şiirine ait şiir türlerinde genellikle konu bütünlüğü veya birliği bulunmazdı. Fakat Servet-i Funun döneminde Tevfik Fikret ile Cebap Şahabeddin sayesinde bu anlayış yıkılarak şiirlerde de konu birliği sağlanmıştır.KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Konu Nedir Konu Nasıl Tespit Edilir
2 Yazım Hakkında Bilmediklerimiz
3 Yazım İmla ÖSS Soruları ve Cevaplar
4 Olay Paragrafı
5 Paragraf ( 2 ) ÖSS Soru ve Cevapları ( 1983- 1986 ) 40 Soru
6 Paragraf Tanımı Yapısı Türleri Konusu ve Anafikri
7 ANLATIMDA AÇIKILIK
8 Anlatım Bozuklukları ve Sebepleri

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016