KORO NEDİR

 

 

KORO NEDİR

 

KORO NEDİR

 

Latİnce:  chorus

Eski Yunanca :  χorós χορός

İtalyanca: chorus, coro

 

Koro sözcüğü Eski Yunanca ’da dans, dans topluluğu, trajediye dans ve şarkıyla eşlik eden topluluk anlamındadır. Sözcük dilimize aynı anlamlarıyla batı dillerinden girmiştir.

 

Koro, antik Yunan kültüründe trajedilerde olayların sahnede canlandırılamayan kritik noktalarını açıklayan bir topluluk olarak ortaya çıktı. Kadınlı ve erkekli bu topluluk toplu ve sesli olarak oyunun geçmişteki olaylara dair bağlantılarını seslendiriyordu.

 

Eski tragedyalarda koro anlattıkları bağlantı veya açıklayıcı olayları genellikle müzikal bir şekilde söylüyordu. Eski tragedyalarda ve komedyalarda oyun sırasında konuşanlar oyuncular çıkınca da koro şarkıya devam ederdi.

 

Eski tragedyalarda koronun söylediği şarkılar oyunların en şairane kısmını oluştururdu. Oyuncular sahken dışına çıksalar da koro seslendirmesine devam eder hem de sahne boş kalmamış olurdu. Eski devre ait oyunlarda koro esasında halkın dili, görüşü olaylar arasında bağlantıyı kuracak şekilde seslendirilen açıklama veya yorumlama bölümü gibi bir işlev de taşıyordu.

 

Sonraki dönemlerde çok sesli veya teksesli müzik yapıtlarını seslendirmek için de kullanılmaya başlandı. Hatta sadece koroyu oluşturan kadınlı erkekli şarkıcıların okuyabileceği müzik yapıtları da bestelendi. Solo söyleyen şarkıcılara eşlik edebilecek şekilde de korolar oluşturuldu. Bu tip toplulukların oluşturdukları müziğe de koro denmiştir.

 

Korolar genellikle kadın ve erkeklerden karma şekilde oluşturulur. Ama erkek çocuklarla yetişkin erkeklerin ya da yalnızca yetişkin erkeklerin yer aldığı korolar da kurulmaktadır.KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Tiyatro Nedir Eseri Oyunu ve Unsurları
2 Müzikli Tiyatro : Opera Operet Bale Revü Skeç
3 Kabare Nedir Kabare Türü Oyun
4 Trajedilerin Konusu
5 Tragedya Trajedi Nedir ve Özellikleri

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016