Eşhâs Şahıs Şahıslar Şahıs Kadrosu Nedir

 

Eşhâs Şahıs Şahıslar Şahıs Kadrosu Nedir

 

Osmanlıca yazılışı : eşhâs :  اشخاص

Sözlüklerdeki anlamları Şahıslar. Kişiler.

Eşhâs Kelimesinin Kökeni

Eşhâs sözcüğü Arapça kökenlidir. Arapçada kişi, şahıs, fert anlamlarına gelen  “şhṣ “شخص  kökünden gelir ve şahıs شخص  kelimesinin çoğuludur. Kelime türü olarak da isim soylu bir sözcüktür.

Şahıs sözcüğü edebiyatta roman, hikâye, tiyatro gibi eserlerde eserin kahramanlarını ifade eden bir sözcük olarak da kullanılır.

 Şahıs kadrosu sözcüğü;  roman, hikâye, tiyatro, sinema gibi eserlerde yer alan kahramanları, ana karakterleri,  ikinci, üçüncü derecedeki kişileri, tiplemeleri -sinemada önemli figüranlar da dahil -  ifade eden bir terim olarak da kullanılır.

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016