Şîr-i Hudâ Allah'ın Aslanı

 

 

Şîr-i Hudâ 

 

Osmanlıca yazılışı: şîr : شير

Osmanlıca yazılışı :  Hüda : خدا

Osmanlıca yazılışı : şîr –i Huda : خدا شير

 

Şîr –شير  Arapçada aslan Huda  خدا ise Allah anlamındadır. Dolayısı ile şîr –i Huda  خدا شير Allah’ın aslanı anlamına gelmektedir.  ( bkz ŞÎR-I NEYISTÂN NEDIR SAZLIKTA YATAN ASLAN )  Şîr –i Huda : خدا شير Hz. Ali için kullanılan bir unvan olup Şîr-i Yazdân ve Şîr-i Hak şekilleri de vardır. ( bkz ŞIR NEDIR ŞIIRLERIMIZDE ASLAN VE TEŞBIHLERI   )

 

Aslan, hemen kemen bütün kültürlerde kuvvet, cesaret, yiğitlik, liderlik sembolü, hayvanların kralı olarak görülmüştür. Bu nedenle de Arap ve İslam âleminde Hz. Ali’ye Şîr-i Hak, Şîr-i Yazdân , Şîr-i merdân ve“Haydar” unvanları da verilmiştir. Hz. Ali’ye verilmiş olan bu unvanlar Arapçadaki Esedullâh tamlamasının karşılığı olmaktadır.

 

Şîr-i Hak dedi o mescûd-ı melek

Feyz-i hikmetle tekellüm edicek  Yavuz Sultan Selîm

 

Sıfat kılsam Ali şîr-i Hüdâ’dur,

Ki şemşîr birle kâfiri kıradur. Hoca Ahmed Yesevî, Dîvân-ı Hikmet

 

Cihâd-ı ekber etmek server-i ceyş-i gazânındır

Bu cümle feth ü nusrat Şîr-i merdân-i Hudâ’nındır

Cemî’-i saltanat şevketmeâb-ı Lâfetâ’nındır

Bu demler hep bu devranlar Aliy-yel-Mürtezâ’nındır

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016