Şit Peygamber Hakkında Bilgiler

 

 

Şit Peygamber 

 

 

Şit sözcüğü Arapçaya İbrânîce “belirlemek, yerleştirmek; bahşetmek” manasına gelen “şet “isminden geçmiştir. Taberî’ye göre  Şît ismi Süryânîce’dir ve “Tanrı’nın bağışı” anlamına gelir. (Târîḫ, I, 152).[1]

 

İsrailiyat kaynaklarına göre Hz. Şit, Hâbil’in ölümünden sonra doğan Hz. Âdem’in beşinci çocuğu  ve ikizi doğmayan oğludur. ( bkz HABIL VE KABIL HIKAYESI) Kitâb-ı Mukaddes'e göre Âdem 130 [2]( bazı kaynaklara göre 120)  yaşındayken Kabil’in Habil’i öldürmesinden sonra doğar.[3] Kutsal metinler, Şit’in Hz Âdem’e çok benzediğini, Habil’in ölümünden [4]beş yıl sonra doğduğunu”[5], Hz Âdem cennetten geldiği için dünyada doğan ilk peygamber olduğunu, o halde de ikinci peygamber ve insanlığın ikinci atası olduğunu yazmaktadır.

 

Erken Hıristiyan dini metinleri ve Tekvin’e göre Şit Peygamber,  Kabil’in soyundan gelen Azura adlı bir kız ile evlenmiş,  105 yaşındayken oğlu Enoş dünyaya gelmiş daha sonra da Na’mete isimli bir kızı

akabinde de birçok oğlu ve kızı olmuştur.  

 

Adı Kuranda geçmediği halde rivayetlere dayalı İslami kaynaklara göre Hz. Adem ölmeden 11 gün evvel peygamberliği Şit Aleyhisselam’a devretmiştir. Hz Âdem sakalsız olduğu için ilk sakal bırakan insan da o dur.

 

Şit’in peygamberlik zürriyeti oğlu Enoş’tan devam eder. İslami kaynaklara göre bütün Peygamberlerin soyu Şit Peygambere dayanır. [6] Hazreti Şit, nessac (dokuma), kazzaz (ipek) ve hallaç (işlemeci) işleri ile uğraşmış bu nedenle de dokumacılık mesleğini icat eden ve dokumacıların piri kabul edilen bir peygamberdir.  

 

Erken dönem Hıristiyan dini metinleri Şît ve eşinden dünyaya gelen kavimlere “Tanrı oğulları” ve Şît oğulları olarak tanımlamıştır. Tevrat ve İncil'e göre Âdem öldükten sonra Hz Şit’e 50 sahifelik kutsal bir kitap indirilmiş[7], Hz Şit de Allah'ın bu emirlerini insanlara tebliğ etmiştir.  Ancak Kabil'in çocuklarının bir kısmı Şit’e karşı gelmiş ve onun kitabındaki emirlere uymamışlardır.

 

Hıristiyan inançlarına göre Şit iyilik timsalidir ve dünyaya gelen her iyi insan Şît’in, her kötü insan ise Kābil’in zürriyetinden gelmektedir. “Kābil oğulları dünyevî şehrin, Şît oğullarını ilâhî şehrin temsilcileridir.”[8], “ Kutsal bilgiye sahip olan ve kurtuluşa eren insanlar (gnostikler) ‘Şît’in nesli ‘ diye tanıtılır. Hâbil (Hibil) ve Enüş ile (Anuş) birlikte çeşitli dünya devirlerinde kötü ve karanlık güçlere karşı inananların koruyuculuğunu üstlenmiştir.[9]

 

İslami kaynaklara göre bin şehir kurmuş olan Hz Şit, Mekke’de de yaşamış, Kâbe’yi çamur ve taş ile inşa yapmış, ölümüne yakın yerine oğlu Enuş’ı tayin etmiş[10], 912 yaşında iken vefat etmiş, (Tekvîn, 5/6-8).

 

Kâbe yakınındaki Ebûkubeys’te babasının yanında defnedilmiştir. (Taberî, I, 162) “Kılıcı bulan ve kâfirlere karşı kılıçla ilk defa savaşan da odur. Adı Kur'ân-ı Kerîm'de hiç zikredilmemiş olup hâdîs-i şerifler ile bilinir.[11]

 

KAYNAKÇA 

 

[1] Taberî, Târîḫ (Ebü’l-Fazl), I, 152-153, 162-163.

[2] Yaratılış 5:3: “Adem 130 yaşındayken kendi suretinde, kendisine benzer bir oğlu oldu. Ona Şit (Seth) adını verdi.”

[3] https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eit

[4] KÂBIL HZ ÂDEM’IN BÜYÜK OĞLU İLK ÂŞIK İLK KATIL https://www.edebiyatvesanatakademisi.com/Arama.aspx?id=58451

[5] Taberî, Tarih c.1,s.76.

[6] Aslan İlhan Dede, https://aleviislaminanchizmetleri.org/Inanc-onderi-yazisi/17/sit-peygamber-ve-guruh-u-naci

[7] Taberî, Târîḫ (Ebü’l-Fazl), I, 152-153, 162-163.

[8] ŞİNASİ GÜNDÜZ, https://islamansiklopedisi.org.tr/sit

[9] ŞİNASİ GÜNDÜZ, https://islamansiklopedisi.org.tr/sit

[10] Yakubi, Tarih, thk.: Abdülemir Elmehnâ, (I – II) Beyrut, ty. I, 33.

[11] İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiir Sözlüğü, s.

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016