Şahamettin Kuzucular'ın Ahi Baba Çıkmazları Adlı Romanı Çıktı

 

Ahi Baba Çıkmazları, Kırım Savaşından beri süren çöküntümüzü anlatır. Ekonomik, sosyal,  kültürel, maddi, manevi yıkıntılardan silkinme gayretlerimiz devri betimleyebilecek en gerçekçi ve en detaylı tablolar ile ortaya konulmuştur. Roman,  o devre ait ve günümüze gelemeyen binlerce tarihi obje, adet, gelenek, görenek, kılık, kıyafet, el sanatlarını takdim eden bilgilerle dopdoludur.

 

Ahi Baba Çıkmazları, çöken Ahilik sistemini, hanlar, bedestenler, arastalar, ocaklar, esnaflarının gündelik hayatını betimleyen mekânlar içinde geçen heyecanlı olayla dâhilinde anlatır. Bedesten hayatının içine giren Müslüman, gayri Müslim, Levanten, ecnebi, yerli, Ermeni, Rum, İngiliz Frenk tiplerinin dâhil olduğu çatışmalar çökmeye başlayan konaklar ile ecnebi, banker, tefeci, tüccar, tacir azınlıkların köşkleri arasında geçer. Hat, tezhip, zernişan, tombak, mermer, kündekari, telkâri nakkaş vb ocaklarını ezen ecnebi makinelerin kolları arasında inleyen ocakların canhıraş feryatları olayların konusudur.

Roman tüm yönleri ile tarihi, sosyal ve macera romanı özelliklerini taşır. Romanın belki de en ilginç yanı üç ayrı imkansız aşkın kazanan tarafını ortaya koymasıdır.

 

Ahilik ve zıddı olan Kalenderlik felsefelerin tüm fikri detayları ile ortaya koyan roman, esnaf teferrüçleri, yaren geceleri, şed bağlama törenleri, memleket meclislerinin vb pabucunu dama atan çatışmalarla dopdoludur.  Roman, en son Kalenderi dervişi Üryan Ali,  aşkın ve kahramanlığın sembolü Tatar Kızı Almıla,  sanayi ile cebelleş eden Ahi Baba, Bedestenlerin mağrur yiğidi Kalyon Mustafa, romantizmin son kurbanı Nazenin, delişmen Ermeni kızı Eleni,   Ahilerin jön türkü Nazım, Banker Kamondo,  Ermeni tüccar Tıngıroğlu, Banker Baltazi gibi her biri diğerinden ilginç karakterleri ile adeta bir insanlık müzesidir.

 

 Üç ayrı imkânsız aşk hikâyesi,  heyecan verici olaylar, savaş sahneleri, konak, bedesten, cumba, has oda gibi yüzlerce mekân ve İstanbul betimlemeleri ile bu roman belli bir edebi zevke ulaşmış entelektüel okurlara hitap etmektedir.  Roman 1860 yılların meyhaneleri, bedesten, han , arasta çarşı, sokak,  konak , esnaf, köşk, aile, banker, gayri Müslüm, Levanten, Jön Türk  hayatına dair  binlerce detayı sunmaktadır.

 

Roman en üst okur düzeyine hitap edecek şekilde yazılmıştır. Ahi Baba Çıkmazları, okuyan her kesi her yönden dolduracak araştırma, inceleme, kültürel birikimle yazılmıştır.  

 

 

Ahi Baba Çıkmazları  Hakkında Tenkitler

AHİ BABA ÇIKMAZLARI - ROMAN ELEŞTİRİSİ- MUSTAFA KARAER

https://www.edebiyatvesanatakademisi.com/Icerik.aspx?a=/e/ARAMA/CUMHUR%C4%B0YET-D%C3%96NEM%C4%B0-ROMANCILARIMIZ/AH%C4%B0-BA

ÂHİ BABA ÇIKMAZLARI-  Seferi (Nurcan Bedir Ören)

https://www.edebiyatvesanatakademisi.com/Icerik.aspx?a=/e/HABER/Duyuru/%C3%82H%C4%B0-BABA-%C3%87IKMAZLARI--Roman/Seferi-(Nurcan-Bedir-%C3%96ren)/

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016