Benden selam söylen Mürseloğlu'na

 • Ne Kaldı 

 • Benden selam söylen Mürseloğlu'na
  Hesap ettim Binboğa'ya çıkmamıza ne kaldı
  Nevruz biter sümbül biter gül biter
  Top top edip dermemize ne kaldı

  Seçin ağalar da kötüyü seçin
  Eyinin alnına kemhalar biçin
  Arap at besleyen el malı için
  Bölük bölük bölmemize ne kaldı

  Babına da Dadaloğlu'm babına
  Koçyiğitler sığmaz oldu kabına
  Kamalağın kabardıcın dibine
  Silah çatıp yatmamıza ne kaldı

 •  
  KÜNYESİ:
  KAYNAK KİŞİ:   Mahmut Taşkaya
  DERLEYEN:  Halil Atılgan tarafından derlenmiştir
  YÖRE:  Çukurova
  REPERTUAR NO :   767.
   
  KAYNAKÇA:   
   
  Dadaloğlu Mahlaslı olan ve büyük bir ihtimalle Dadaloğluna aittir
  Avşar Bozlağı 
 •  

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016