Semânuñ mihveri kutbı şeh-i arz

 
Semânuñ mihveri kutbı şeh-i arz (314/1)
Ki olmışdur duâsı âleme farz
Nazîrin görmez illâ çeşmi ahvel (314/2)
Misâlin bulmaz illâ vehmi bi’l-garz
Eger dilerse merkezden muhîte (314/3)
İrüre milkini bi’t-tûli ve’l-arz
Olur hasma cihânuñ vüsati teng (314/4)
N’irede kim ide ol leşkerin arz
Ber-â-ber geldi anuñ himmetinde (314/5)
Türâb u lal-ile sîm ü zer ü arz
Yirüñ gencin düketdi isdeyiser (314/6)
Kevâkib nakdini eflâkden karz
Resullu’llah Emîr Sülmân-ıçun dir (314/7)
Ki e’s-sultânü zıllu’llahi fî’l-arz
 
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10591,ahmedidivaniyasarakdoganpdf.pdf?0

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016