Kayabaşı Bozlağı

 • Kayabaşı Bozlağı

 • (aman) Çıkıp çıkıp ta gayabaşı gezmeli
  İnip gırbağında bade süzmeli
  (aman) Hep gara peçeli de sarı yazmalı
  Uzun boylu güzeli var Niğde'nin (ey ey ey)

  (aman) Buna gara sevda derler de hep gelir başa
  Mevlam yardım etsin de bitmedik işe
  (aman) Gider yaz ayları da galırsak kışa
  O zaman bağlanır da yolu Niğde'nin (ey ey ey)

 • Adnan Türköz

 • Bünyan

 • Adnan Ataman tarafından derlenmiştir. TRT'de yöre olarak Orta Anadolu veriliyor. Uzun hava Rept. No: 920

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016