Kanuni Mersiyesi V: Gün doğdu şâh-ı âlem uyanmaz mı hâbdan

 
 
Kanuni Mersiyesi V
 
TERCİ-İ BEND
(Sultan Süleyman Hân’ın ölümüne mersiye)
(Beşinci bend)
 
Gün doğdu şâh-ı âlem uyanmaz mı hâbdan
Kılmaz mı cilve hayme-i gerdûn-tınâbdan
 
Yollarda kaldı gözlerimiz gelmedi haber
Hâk-i cenâb-ı südde-i devlet-meâbdan
 
Reng-i izârı gitti yatur kendi huşk-leb
Şol gül gibi ki ayru düşübdür gül-âbdan
 
Gâhî hicâb-ı ebre girer Husrevâ felek
Yâd eyledikçe lûtfunu terler hicâbdan
 
Tılf-ı sirişki yerlere girsün duâm odur
Her kim gamından ağlamaya şeyh ü şâbdan
 
Yansun yakılsun âteş-i hecrinle âftâb
Derdinle kara çullara girsün sehâbdan
 
Yâd eylesün hünerlerini kanlar ağlasun
Tîğın boyunca kareye batsun karâbdan
 
Derd ü gamınla çâk-i girîbân idüb kalem
Pirâhenini pârelesün gussadan âlem
 
 
Günümüz Türkçesiyle:
 
1-Güneş doğdu, cihanın padişahı uykudan uyanmayacak mı? Çevresigökyüzü genişliğindeki çadırından görünüp ortaya çıkmayacak mı?
2-Gözlerimiz yollarda kaldı, devletin sığınağı olan padişahın eşiğininönündeki avlunun toprağından hâlâ bir haber gelmedi.
3-Kendi, gül suyundan ayrı düşmüş, solmuş şu gül gibi, yanağının rengi gitmiş, dudakları kurumuş bir halde yatmaktadır.
4-Gökyüzünün sultanı güneş bazen bulut perdesinin arkasına giripsaklanır. Senin cömertliğini ve insanlara bağışını aklına getirdikçe utancındanterler.
5-Genç veya yaşlı kim olursa olsun, senin ölümüne üzülüp ağlamazsa dilerim onun da gözyaşı çocuğu toprağa girsin.1
6-Güneş, senin ayrılığının ateşiyle yansın yıkılsın. Derdinle buluttan kara çullara bürünsün.
7-Kılıcın, senin savaştaki hünerlerini anarak kanlı gözyaşları döksün ve kınına girerek boylu boyunca karalara batsın.
8-Kalem, senin derdin ve gamınla yakasını yırtsın, bayrak da kederinden gömleğini parçalasın.
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016