Kula At Da Der Ki Yavuz Kaçarım

 • Kula At Da Der Ki Yavuz Kaçarım

 • Kula at da der ki yavuz kaçarım
  Kepir tusbasının uğrun geçerim
  Üstümde yiğitin kanın içerim
  Yalımlar arkamdan sündüğü zaman

  Yağız at da der ki bağlan koruya
  Varırsam ileri dönmem geriye
  Üstümdeki yiğiti Mevlam koruya
  Kılıçlar başıma döndüğü zaman

  Al at der ki güzel olur donumuz
  Cinsimizden çatal olur dilimiz
  Kavga görünce sağalır ölümüz
  Üzengi üzengiye değdiği zaman

  Kır at der ki ben atların başıyım
  Yiğitler elinde serdar kuşuyum
  Der yerde de can kurtaran kişiyim
  Üzengi böğrümü yirdiği zaman

  Doru at der ben donumu satarım
  Kaçtığımdan kurtulur da yeterim
  Sıkışırsam Azrail'i tutarım
  Çeke dizgininem vardığım zaman

 • Dadaloğlu

 • Dadaloğlu, Yaşamı ve Şiirleri, Öner Yağcı, İleri Yayınları, No.108, Birinci Basım, Ekim 2006, s.186
 
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016