Bad-ı Saba Benim Hasbihalimden

 
 
Bad-ı Saba Benim Hasbihalimden
 
Bad-ı saba benim hasbihalimden
Varıp nazlı yare dedin ne dedi
Cünun-ı aşk ile aşık-ı şeyda
Geziyor avare dedin ne dedi
 
Ne vakt idi dost iline varışın
El bağlayıp divanına duruşun
Derdimend Dertli'yi anıp soruşun
Gamzesi gaddare dedin ne dedi
 
Şair Dertli, 1001 Temel Eser, Cilt II, s. 262
 
 
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016