Semai (Vefasın görmedim)

 
Semai (Vefasın görmedim)
 
Vefasın görmedim ol şûha meftûn olduğum kaldı 
Düşüp sevdasına âlemde mahzûn olduğum kaldı 
Görüp gözyaşına rahm etmedi devletlü sultânım 
Döküp âb-ı sirişki dîde pür-hûn olduğum kaldı 

Cefâ vü cevrine râzî olurdum ben ol dildârın 
Ana vad'etdiğim cân işte, medyûn olduğum kaldı 
Ümîdim Derdli'ye dermân edersen der idim hâlâ 
Senin derdinle şâhım derdi efzûn olduğum kaldı
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016