Namazın Sırrı

Nemazı kılmalıdır nemazı nemaz gibi

Bi nemaz beyan ider bey- nemaz gibi

 

Nemazı kılmalı ki, yunmuş mevta gibi

Süratilen şimşek çakıp sıratı geçer gibi

 

Nemaz tertemiz ider seni piri pak gibi

Beş vakt kılmayan cehennemde od gibi

 

Nemaz öyle ki, din çadırında direk gibi

Nemaz yoksa olur, harabe-i çadır gibi

 

Nemaza öyle dur yönel ki piri fani gibi

Kendisini hatırlamaz akılsız adam gibi

 

Nemazın kıyamına durunca dikelif gibi

Oturunca tahiyyatında hem zelif gibi

 

Öyle dur ki, hiç kimse seni görmez gibi

Tek yaradan bilir ve hep o görüyor gibi

 

Masivayı unut O'ndan başkası yok gibi

Elbet sadece sen O’nun huzurunda gibi

 

İlk sual nemaz olur başka sual yok gibi

Nemaz temam ise diğerleri temam gibi

 

Buyurdu Nebi'miz başka çıkış yok gibi

İman-nemaz başka kurtaracak yok gibi

 

Selam ver sağa tüm melekler var gibi

Sola vere selamı hep ins ü cin var gibi

 

Hatibi söyler sana farz et nasihat gibi

Kılalım ne olacak bu, en son nemaz gibi

 

               Mehmet Karagöz (Hatibi)

                     Konya-10.08.2013

Mehmet KARAGÖZÜye / Erkek / 1/20/2016