Osmanlı Tarihçileri Eserleri ve Eser Linkleri

 

 

Bu sayfada Divan edebiyatı ve Osmanlı döneminde yazılmış olan tarih konulu eserlerin sitemizdeki linkleri bulunmaktadır.

 İlgi duyduğunuz esere ve linke tıkladığınızda ilgili sayfaya gideceksiniz.

Sitemizdeki Tevarihler Gazanameler Gazavatnameler Zafername ve Selimnameler 

 1. Nişancı Ahmet Feridun Bey Kanunnâme ve Miftâh-ı Cennet
 2. Tursun Bey Tarihi-i Ebu’l Feth-Sultan Mehmet Han,
 3. Tevârîh-i Âl-i Osmân ( Behişti Târîhi ) Behişti Ahmet SinanÇelebi
 4. Âşıkpaşazade Hayatı ve Tevarih-i Ali Osman
 5. Dâstân ve Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman- Bu tevârîhi çün eyledüm
 6. Dâstân ve Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman'dan
 7. Hadîdî Tevarih-i âl-i Osman
 8. İlk Osmanlı Tarih Eserleri Yahşi Fakih Ahmedi Saray Takvimleri Ve Anonim Tevarih-I Ali Osmanlar
 9. Kemalpaşazade ( İbn-i Kemal) TEVARİH- İ AL'İ OSMAN
 10. Lütfi Paşa Tevarih-i Al’i Osman Ve Asafname
 11. Oruç Bey Tarihi Tevarih’i Ali Osman
 12. Ramazan-zade Nişancı Mehmed Paşa Tevarih i Ali Osman
 13. Ruhi Tarihi- Tevârîh-i Âl-i Osmân
 14. Rüstem Paşa (1500-1561) Tevarih-i âl-i Osman
 15. Seyyid Lokman Aşuri ZÜBDET ÜT TEVARİH
 16. Şükrullah (1388-1464) Behçetü’t-tevarih,
 17. Tâcü't-Tevârîh Hoca Sadettin Efendi
 18. Tâcü't-Tevârîh Hoca Sadettin Efendi Osman Gazi'nin Ş. Edebali'nin Evinde Gördüğü Rüya
 19. Tevârîh-i Âl-i Osmân ( Behişti Târîhi ) Behişti Ahmet SinanÇelebi
 20. Tevârîh-i Mülûik-i Âl-i Osman’dan
 21. Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman'dan : Osman bir ulu gazi kim ol,
 22. Za'îm mir Mehmed Kâtib Câmi’u’t-Tevârîh
 23. Kaşifi Gaza-Name-i Rum
 24. Suzi Çelebi Hayatı Gazavatname-i Mihaloğlu Ali Bey
 25. Suzi Çelebi ve Gazavatnamesi ( 16. yy )
 26. Zaifi Gazavat-ı Sultan Murad İbni Muhammed Han
 27. Bosnalı Sabit'in Zafernamesi Ve Diğer Eserleri
 28. Zafername - i Hazreti Sultan Murad Han Rahimizade İbrahim Çavuş
 29. Kalkandelenli Sücûdî ve Selimnâme'si
 30. Keşfî Mehmed Çelebi Selimname
 31. Kılıççızâde İshak Çelebi Selimnâme (İshaknâme)
 32. Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi Tabakatü’l-Memalik, Selimname ve Diğer Eserleri
 33. Sa’d b. Abdülmute’al ve Selimnamesi
 34. SELİMNAME Koca Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi
 35. Gazavâtnâme Çeşitleri ve Eserleri
 36. Gazavâtname ve Türleri
 37. Selatin-name Dasitan-ı Ali Osman ( Kemal )
 38. 14-15. Yy. Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri
 39. Başlıca Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri 16. yüzyıl
 40. Başlıca Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri 17-18-19 yy
 41. Dâstân ve Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman'dan
 42. Osmanlı Tarihçileri ve Tarih Konulu Eserleri
 43. Şehinşahname ve Minyatürleri Seyyid Lokman ve Nakkaş Osman
 44. Câm-ı Cem- Ayîn Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî
 45. Şehnâme-i Âl-i Osmân ve Minyatürleri
 46. İdris-i Bitlisi ve Heşt bihişt (Sekiz cennet) Hakkında
 47. Bostan Çelebi Süleymannâme (16. yy)
 48. Gelibolulu Mustafa Ali Kunhul Ahbar
 49. Gelibolulu Mustafa Ali ve Nusretname Adlı Eseri
 50. Matrâkçı Nasûh Mecmâu't-Tevârîh
 51. Matrakçı Nasuh Süleymannâme ve Fetihname-i Karabuğdan
 52. Matrakçı Nasuh'un Tarih-i Sultân Bâyezid
 53. Mecma_ı Menazil Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han Matrakçı Nasuh
 54. Tuhfetü'l-Guzât (Gazilere Armağan) Matrakçı Nasuh
 55. Seyyid Lokman Aşuri ve Minyatür Eserleri
 56. Seyyid Lokman Aşuri ZÜBDET ÜT TEVARİH
 57. Nakkaş Osman Şemailname ve Padışah Minyatürleri
 58. Nakkaş Osman ve Minyatürlü Eserleri
 59. Şehinşahname ve Minyatürleri Seyyid Lokman ve Nakkaş Osman

 KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Tarihi Cevdet Ahmet Cevdet Paşa
2 Tevarihi Ali Osman Behişti Tarihi Behişti Ahmet Sinan Çelebi
3 Tevârîh-i Cem ü İskender itmez hâtırum hergiz
4 Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman'dan : Osman bir ulu gazi kim ol,
5 Naima Hayatı ve Naima Tarihinden Alıntılar
6 Fetihname Nedir ve Örneği
7 Fetihname-i Mahruse-i İslambol
8 Koçi Bey Risaleler Özetleri Önemi
9 SELİMNAME Koca Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016