İşret Nedir ve Edebiyatta İşret
GÜNÜN YAZISI

 
 
 
İşret Nedir ve Edebiyatta İşret
 
Osmanlıca yazılışı işret :  عشرت
 

İşret Arapça kökenli bir kelimedir. Kelime (  ‘ şr – ayın, şın, re ) kökünden gelir.   Yeyip içme, birliktelik, yoldaşlık ˁişra ͭ عشرة;  birlikte, birlik oldu anlamındaki   ˁaşara عشر ve birlik anlamına gelen aşiret sözcükleri de bu kökten gelmektedir. [1]

İşret sözcüğünün sözlüklerdeki anlamları:  İçkili toplantı. İçki içme. Alkollü içki kullanma.  İçkili eğlence, sefahat. İçki âlemi. İçki. Alkollü meşrubat.

Edebiyatta işret, bezm ve içki meclisi ile eş anlamlı kullanılmıştır. ( bkz  Bezm Nedir Meclis İşret ve Divan Şiirinde İçkili Eğlenceler )   İşretle ilgili  çok sayıda başlıkta bu konuyu açıkladığımız için detay bilgiler ilgili başlıklara bakınız.

Bezm Nedir Meclis İşret ve Divan Şiirinde İçkili Eğlenceler
Dostkâni ve Dostkâni Muhabbet Şiirimizde Mahbub Meclisleri
Hammâr ( Meyhaneci ile Mürşit , Ayyaş ile Derviş ilişkisi )
MEYHANE NEDİR VE OSMANLIDA MEYHANE ADAPLARI VE EĞLENCELERİ
Câm ( kadeh- içki- peymane, sağar, ayak, dolu) )
HATT-I CÂM ( Hatt-ı Sağar)
Harabat ve Harabat Ehli
Harâbâti ( Mestâne- Ser- hoş)Sarhoş
 Cem ( Divan Şiirinde Cem ve Tüm Özellikleri )
 Câm-ı Cem, Câm-ı cihannüma, Câm- âlemnüma,  
AYİNE- İ İSKENDER ve AYİNE-İ ALEM NÜMA )
 Cemşid ü Hurşid 
Hammar ( Meyhaneci ile Mürşit , Ayyaş ile Derviş İlişkisi) T

 

KAYNAKÇA

[1] https://www.etimolojiturkce.com/kelime/i%C5%9Fret
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016