Mürâca Müracaat Nedir Mürâca Gazel

 

 

Mürâca  – müracaat – Nedir Mürâca  Gazel

Osmanlıca yazılışı: Mürâca, çoğulu müracaat :  مراجعت

 

Mürâca, Arapça kökenlidir. Arapça geri dönme, dönüş, çekilme anlamına gelen  Rücu’, geri çekilmek  anlamına gelen ricat kelimesi, başvuru anlamına gelen mürâca’at kelimeleri ile aynı anlamlara gelir.

Mürâca ve çoğulu olan Mürâcaât kelimelerinin sözlük anlamları : , Başvuru.  Geri dönüş. (Arapça) şeklilerindedir.

Müracaatgâh  ise başvurulacak yer anlamındadır.

Edebiyatta Mürâca

Edebiyatta mürâca karşılıklı konuşma şeklinde yazılmış manzumeleri ifade eder. Bu tip manzumelerde “dedim”, “dedi” şeklinde dönüşler olmaktadır. Bu nedenle “karşılıklı konuşmanın nakledilmesi “ şeklinde yazılmış gazeller ve koşmalar, müracaa, gazel veya müracaa koşma olarak adlandırılır.


Müracaa, gazel veya Müracaa koşmalar diğer gazel veya koşmalara nazaran konuşma diline yakın bir sade dille yazılmışlardır. Yazanın ve cevap verenin konuşmaları veya karşılıklı deyişmeleri şeklinde yazılmış olan bu manzumelerde en çok aşk konusu işlenmiştir.  Bu tip gazeller veya konuşmalar edebiyatımızda eskiden daha çok yaygınken günümüze kadar da azalarak devam etmiştir. 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016