Kahraman-ı katil olsan alemde

Kahraman-ı katil olsan alemde
Bir gün gelir sana çatar eloğu
Abd-i hukukundan vazgeçer sanma
Akıbet yakanı tutar eloğlu  
 
Daim aldanırsın nefsin fendine
Hiç arzu etmessin aklın bendine
Mücevherim dersen kendi kendine
Seni beş paraya satar eloğlu.
 
Sümmani fehmin ne devri alemde
Var mıdır taksimin darusselam da
Ağrı dağı dahi olsan alemde
Akıl kantarıyla tartar eloğlu.

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016