Hüseyin Rahmi Gürpınar İffet Hakkında Konu Özet İnceleme

 
 
Yazıda “Hüseyin Rahmi Gürpınar, İffet  ”   romanı hakkında bilgiler, romanının özeti,  romanın konusu, ana fikri,  romanın kahramanları, romanın olay örgüsü,  romanın yazarı,  “Hüseyin Rahmi Gürpınar, İffet  ” hakkında bilgiler “Hüseyin Rahmi Gürpınar, İffet  “   romanın şahıs kadrosu  yazarın diğer romanları, “ Hüseyin Rahmi Gürpınar, İffet    “   adlı eserden alıntılar yer alır.  Eser hakkında yorumlar,  romanın anlatım tekniği, yazarın bakış açısı, romanın tekniği, romanın türü, çevrildiği diller, eserin basım yılı, basım hikâyesi, yazar ve eseri arasındaki, eserle yazarın biyografisi arasındaki alakalar incelenmiştir.
 
 
ESERİN YAZIMI BASIMI YAZARI İÇERİĞİ HAKKINDA
 
Hüseyin Rahmi Gürpınar, İffet adlı romanı ilk kez 1896 yılında yayımlamış ve bu eseri onun en çok bilinen romanlarından birisi olmuştur.  Sosyal bir roman olma özelliği taşıyan bu roman, A. Mithat’ın ekolünden gelen teknik, üslup ve anlatım özelliklerini taşır.
 
Yazar bu romanında açlık ve yoksulluğun insan hayatında ve psikolojisinde yol açtığı tahribatları dile getirmiş, son pişmanlık fayda etmez tezini de işlemiştir. Romanın kahramanı olan İffet,  yaşadığı tüm yoksulluk sefalet ve açlığa rağmen İffetini korumayı başaran bir namus timsali olarak öne çıkmış, yaşadığı tüm çatışmaların sonrasında iffetini kaybetmektense açlıktan ölmeye razı gelen bir  namus timsali olmuştur.
 
Yetenekli bir gözlemci olan Hüseyin Rahmi Gürpınar bu eserinde de kadınları ve düşünme biçimlerini başarı ile yansıtmış,  fakat bu eserinde mizahi ve ironik bir yaklaşım göstermeden ciddi bir sosyal eleştiri yapmıştır.  Bu nedenle eserlerinde mizaha önemli yeler veren yazarın bu eserinde Gulyabani , Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, ve  Şık  adlı romanlarında da olduğu gibi bariz bir mizah yoktur. Eserlerinde Üstadı kabul ettiği Ahmet Mithat Efendi gibi yerli tipler ve yerli konular işleyen romancı bu eserinde yoksulluk, çaresizlik ve namus kavramaları üzerinde durmaktadır.  Yazar bu romanında sosyal bir yarayı ele almasına rağmen bu sorunlara derinlemesine tahliller yapmıştır denebilecek bir çaba göstermemiştir. İffet Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın kendi deyimiyle bir “ben” romanıdır.
 
KONUSU. Zavallı Fakir, kimsesiz, çaresiz, zavallı insanların düştükleri kötü durumları anlatır. Hüseyin Rahmi Gürpınar, bu eserinde bir  genç kızın içine düştüğü çok zor koşullara ve yaşadığı çatışmalara rağmen  ahlakını ve iffetini koruma yolundaki acımasız savaşını dile getirmiştir.
ŞAHIS KADROSU:
İffet: Saf, temiz, namuslu bir kadındır.  Tüm güzelliğine, tüm çaresizliğine karşı ölümü pahasına onurunu ve iffetini korumayı başarmış ama yoksulluk ve hastalık nedeni ile erken yaşta ölmüştür.
Latif: İffet’in nişanlısı, , fakir ama ahlaklı, sevecen ve iyi bir insandır.
Sabri: İffet’in erkek kardeşidir. Okula gitmez, ablasından eğitim alır. Açlıktan kurtulmak için salatalık çalmış ve bakkala olan borçları için hırkasını rehin bırakmıştır.
Fettan Râziye: İffet’i kötü yola düşürmeye çalışan fettan bir kadındır, İffet’in ölümüyle yaptıklarına pişman olarak kendini ibadete veren bir kadın olmuştur.
 
ÖZET:
 
Henüz genç bir kız olan İffet’in babası ölmüştür.  Oldukça eğitimli gösterişli ve çevresinde dikkatleri üzerine çeken bu genç kız dul kalmış ve hasta olan annesi ve Sabri adındaki kardeşi ile birlikte yaşamaktadır. Hasta annesine de bakmak zorunda kalan İffet, evin yükünü de çekmek zorunda kaldığı için genç yaşında büyük sıkıntılar altındadır.  
 
Babası öldükten sonra evin geçimini de sağlamak zorunda kalan İffet, bir yandan da yokluk ve sefalet çekmektedir.   Yoksulluk ve çaresizlik yüzünden bazı akşamlar karınlarını yalnızca kuru ekmekle doyurmak zorundadırlar. Her nedense mahalle halkı da onlara soğuk davranmakta, bakkal, manav ve komşu esnaflar onlara uzak durmakta hatta düşmanca davranmaktadırlar. Bu da yetmezmiş gibi  güzel bir kız olmasından dolayı  bir çok kötü niyetli kişi etrafında dolaşmakta, hatta ona karşı çirkin emeller duymaktadırlar.  Lakin adı gibi namuslu ve İffetli bir genç kız olduğu için bu tip insanlara hiç de dönüp bakmamakta sürekli olarak iffetli ve namuslu davranmaktadır.   Yoksulluğundan faydalanmak isteyen tüm çirkin teklifleri reddetmekte ve onurunu korumak için de bu tip kişiler ile savaşmak zorunda kalmaktadır.
 
Oysaki İffet, Fransızca, Arapça ve Farsçayı az çok bilen kendini iyi yetiştirmiş akıllı bir kızdır. Fakat düzgün bir iş de bulamamaktadır. Annesinin hastalığı ağırlaşmış, ilaçlarını dahi alamaz hale gelmiştir. Küçük kardeşi Sabri de çaresiz kaldığından ufak tefek hırsızlıklar da yapmaya başlamıştır.
 
Çok çaresiz durumda kalan İffet,  aslında hiç de istemediği halde teyzesinin oğlu Latifle nişanlanmak zorunda kalmıştır. Lakin ne teyzesinden ne de nişanlısından onlara hiçbir fayda yoktur.
 
Yazar onları bir doktor arkadaşı kanalı ile tanımış, genç kızın haline çok üzülmüştür. Yazar bu nedenle İffet’in nişanlısı Latif ile de tanışır ve İffet ile de görüşmeye başlamıştır. O sıralarda İffet ve ailesi kirayı ödeyemediği için evden atılmışlardır. Bu nedenle yazar İffet’i ve ailesini de kaybeder ve onları aramaya başlar. Fakat uzun bir müddet onlardan haber alamaz.
 En sonunda yazar onların izini bulur.  Aldığı habere göre İffet günlerce aç kalmış, buna rağmen ona yapılan çirkin teklifleri kabul etmemiş karnının doyurmak için fırsat bile çıktığı halde hırsızlık yapıp karnını da doyuramamış en sonun da açlıktan da ölmüştür.
 
Bunun üzerine yazar İffet’in nişanlısı Latif’in yanına gelir. Latif yazarı alarak İffet’in mezarına götürür ve Latif ona İffet’in hatıra defterini vermiştir.
Yazar iffet’in hatıra defterini okumaya başlar.  Evden atıldıktan sonra İffet,  Raziye denilen kötü bir kadının eline düşmüş bu kadın onu fahişelik yapmaya zorlamıştır. Fakat bunu anlayan İffet o kadından kendini kurtarmış ve o kadını da tövbeye davet etmiş;  İffet’in ölümünü duyan Fettan Raziye, yaptıklarına pişman olup tövbe etse de artık iş işten geçmiştir. İffet bu kadından kaçınca İttihatçıların arasına katılmış;  hastalanmış ve daha sonra da ölmüştür.
 Romanın sonunda iffet, annesi ve nişanlısı Latifin mezarı yan yana tasvir edilir. Sabri ise arada gelip mezar başında ağlamaktadır.

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016