Memduh Şevket Esendal Miras Romanı Hakkında Konusu ve Özeti

 
 
 
Yazıda “Mustafa Memduh Şevket Esendal, Miras  ”   romanı hakkında bilgiler, romanının özeti,  romanın konusu, ana fikri,  romanın kahramanları, romanın olay örgüsü,  romanın yazarı,  “Mustafa Memduh Şevket Esendal, Miras  ” hakkında bilgiler “Mustafa Memduh Şevket Esendal, Miras  “   romanın şahıs kadrosu  yazarın diğer romanları, “  Mustafa Memduh Şevket Esendal, Miras  “   adlı eserden alıntılar yer alır.  Eser hakkında yorumlar,  romanın anlatım tekniği, yazarın bakış açısı, romanın tekniği, romanın türü, çevrildiği diller, eserin basım yılı, basım hikâyesi, yazar ve eseri arasındaki, eserle yazarın biyografisi arasındaki alakalar incelenmiştir.
 
 
MEMDUH ŞEVKET ESENDAL MİRAS ADLI ROMANI HAKKINDA BİLGİLER  
 
 Miras adlı yarım kalmış olan roman Memeduh Şevket Esendal’ın kendi çıkarmış olduğu Meslek adlı gazetede tefrika edilmeye başlanmış olan ama gazetesinin kapanması üzerine de yarım kalmış olan, sonradan da tamamlanılamayan bir romanıdır.
 
Miras adlı roman yazarın ilk tefrika edilen ama Memduh Şevket Esendal’ın Ayaşlı ve Kiracıları, ile Vassaf Bey  adlı romanından sonraki üçüncü romanıdır. Yarım kalmış olan bu roman Memduh Şevket Esendal’ın Meslek adlı gazetesinde tefrika edilmiş ilk romanı olmaktadır.  Meslek Gazetesi 1924 yılı sonunda yayın hayatına başlamış Miras adlı romanı da bu gazetenin 38 sayısına kadar bu haftalık gazetenin her sayısında bir sayfasının yayımlanması şeklinde tefrika edilmişti.  
 
Memduh  Şevket – 1920- 1924 yılları arasında  TBMM nin Azerbaycan  Elçisi olarak görev yapmış Bakü’den döner dönmez de İttihat Terakki'den eski arkadaşları Kara Kemal, Nail Bey, Muhittin Birgen, Sadık Vicdani ile  birlikte "Meslek" adlı haftalık siyasi gazeteyi çıkarmaya başlamıştı.   
 
 Arkadaşları arasında adının kısaltması olan  "MEŞE"  takma adıyla anılan Memduh Şevket’in öykücü olarak da en verimli dönemi bu süreç olmuş, o yıllara kadar tek tük öyküleri olan Memduh Şevket, [1]  Meslek Gazetesini çıkardığı yıllarda 1925 yılına kadar toplamda 35 öykü yazmış Meslek Gazetesi kapandıktan sonra da kendisini romanlarına vermişti.[2]
 
Lakin Yazar ve sahibi olduğu Meslek Gazetesi   iktidarın hoşuna gitmeyen şeyler de yapıyordu.  1925 yılında, İzmir Suikastının ardından muhaliflerini tasfiye etmeye başlayan iktidar Memduh Şevket’i yurt dışına 1926`da elçilik göreviyle yollamış MESLEK Gazetesi de kapanmıştı. Böylece yazarın Miras adlı romanı da yarım kalmış, Esendal daha sonra da bu eserini tamamlama şansını bulamamıştı.  Bu nedenle Miras adlı romanı yazarın ölümünden çok yıllar sonra ve yarım kalmış hali ile de 1987 yılında kitap olarak da basıldı.
 
Esendal, öykü ve romanlarında dalgacı, çıkarcı asalak,  yiyici, sömürücü, zavallı küçük memurların dünyalarını anlatmaya çalışmış, küçük insanların iç dünyalarında gelişen veya solup giden basit özlemlerini ve isteklerini,  içinde oldukları ruh dünyaları ile birlikte” ruh dokularına ince bir anlayış ve sezişle girmeyi başarmıştı.[3] Esendal, Maupassant tarzının aksine kesit hikayeciliği örnekleri vermiş,  , “şairane, ahenkli, süslü, sanatlı yazmaya çalışan dönemindeki yazarların aksine realist, sade bir anlatırım ve bakış açısıyla yazılar yazmıştı[4]
 
Miras, adlı roman konu olarak Silahtar Ali Paşa ailesinin üzerinden İstanbul’daki soylu ailelerin çöküşlerini ve II. Abdülhamit Dönemi İstanbul’undaki siyasi yaşamı anlatmaktadır. Bilindiği gibi Esendal  1906 yılında  İttihat ve Terakki’ye üye olmuş,  1908 yılında ordu müfettişi olarak Anadolu’yu dolaşmış,  İttihat ve Terakki’nin “ Kara Kemal “ kanadına dahil olarak küçük esnafları savunan bir cemiyet üyesi olmuştu.   Damat Ferit Hükümeti ile de ters düşüp ülken de de ayrılmak zorunda kalacaktı.
 
Miras adlı roman bazı açılardan Memduh Şevket’in biyografisindeki bu olaylar ile  de alakadar bir romanı olmaktadır. Romanda anlatılan Silahtar Ailesi muhtemelen yazarın kendisi ailesi olmalıdır. Çünki yazarın ailesinin Fatih’teki Karabeyler konağı da yıkılmış yerine birçok bina yapılmıştır.  Nitekim romandaki konak ta aynı sona uğramıştır. Romanın kahramanı olan  Asım, romanda Karabeyler konağına gelip bir derneğe kayıt olur.  Bu dernek de muhtemelen MEŞE nin ittihat ve Terakki’de iken dâhil olduğu Kara Kemal kanadı olmalıdır.
 
Nitekim MEŞE nin gerçek hayatında yıkılan konakları ve aileden kalan miras paylaşımlarında bayağı uğraştığı tıpkı romandaki gibi Çorlu’ya gidip geldiği de vakidir.  
 
 
MİRAS ROMANI KİŞİLERİ
 
Asım, Salime, Şevki Bey, Şefik Bey, Faika Hanım, Fitnat Hanım, Atiye Hanım
 
 
 
ÖZET
 
Silahtarpaşa Ailesi, İstanbul’un en namlı ailelerinden biridir. Bu aile çok büyük bir konakta yaşamakta iken büyükannenin ölümü ile dağılmaya başlamıştır. Silahtarpaşa Ailesi’nin mirasının yönetici olan Büyükannenin ölümü sonrasında ailede miras ve servet konusu yüzünden büyük bir sarsıntı yanşamaya da başlamıştır.
 
Büyükannenin ölümü sonrasında ailenin dört torunu ayrı ayrı evlerde yaşama yolunu seçmişlerdir.  Bu sebepten konak da terk edilmiş hatta konak da yıktırılıp eşyaları satılmıştır.
 
Yıkılan konağın yerine ise bir mahalle kurulur. Ailenin torunlarından Şevki Bey’in oğlu Asım’ın,  dedesinden kalan bir değirmeni kendi mülkiyetine geçirmeye çalışmaktadır. Bu amacına ulaşmak için de teşebbüse geçmiş görüşmelere de başlamıştır. . Asım, Sarayköy’den gelip bazı dernek üyeleriyle ilişkiler de kurar.
 
Bu amaçla İstanbul’a gelmiş,  amca ve halalarını ziyaret etmeye başlamıştır.  Lakin aile fertlerinin her birinin önemli bir sorunu vardır. Kimisi kumara alışmış,  kimisi işsiz güçsüz yaşamakta ve her biri de diğerine karşı düşmanlık beslemekte herkes bir diğerine ihanet etmektedir.
 
Tüm bu olup bitenler Asım’ı da etkilemekte değirmeni uhdesine geçirmek için çabalayan Asım Bey’in işlerini de güçleştirmektedir.  Olaylar bir yandan Asım’ı mutsuzluğa sürüklemekte diğer yandan da çatışmalara da sokmaktadır.  Bu nedenle Asım bir çok gerginlik ve kavga da yaşarken sütüne üstlük halasının torunu Saime’ye de âşık olur.  
 
Lakin Saime, kendisine âşık olan Asım’a karşı kayıtsızdır ve Asım’ın evlilik teklifini de reddeder. Roman yarım kaldığı için bu aşk öyküsü de işte burada kalır.
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016