Tecnis SEVDİYİM (Âşıq Peri'ye)

 
Tecnis
 
SEVDİYİM
(Âşıq Peri'ye)
 
Sizin yerde ne adetdi Ferhad'a,
Böhtan1 deyen aşinaya2 sevdiyim.
Qonaq3 ile ev sahibin tanımaz,
Oxuyasan yüz min aye4 sevdiyim.
 
Dizaq mahalman Ferhad'ı olub,
Hosrov u Şirin'in fesadı olub,
Hiyle hazarının üstadı olub,
Ne deyersen bu sevdaye sevdiyim.
 
Aşığınam, can ü dilden,5 ey Peri,
Derd-i ferağından6 oldum serseri,
Eşq ehlinin yan, nazlı dilberi,
Şikayet veren gün, aye, sevdiyim.
 
Bilmezsen ki, ey mehbub-i kamile,7
Nesihet etmezsen necin cahile,
Bele iş yaraşmaz hergiz" aqile,9
Qulaq asnıa her ednayeiü sevdiyim.
 
Özün bir derd ehli, bir qedirbilen,
Danışıban deyen, oynayıb gülen,
Aşiq'in kuyuna11 durmayıb gelen,
Derdinden düşmüşem paye,12 sevdiyim.
 
1. iftira 2. bildiğe, tanıdığa 3. misafir 4. sual vehayretle birlikte arzu ve ümit bildirir, acaba, mümkünmü? 5. can ve gönülden 6. ayrılık derdinden 7.olgun sevgili, bilgili sevgili 8. asla, katiyyen, hiçbirzaman 9. akıllıya 10. pek aşağıya, bayağıya, çokalçağa 11. köyüne, mahalline 12. ayağa
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10913,mehemmedbeyasiqpdf.pdf?0

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016