Soyut Ad - Soyut İsim - Mana İsmi

 
 
Soyut Ad - Soyut İsim -  Mana İsmi
 
Fransızca  :  nom abstrait
İNGİLİZCE:   abstract noun
Almanca  :    abstraktname
 
Osmanlıca:   mücerret isim
Arapça :        
 
Kelime türü:   İsim –-  Dilbilimde bir terim
 
 
FARKLI EŞANLAMLI TERİMLERİ :    Soyut İsim -  Mana İsmi
 
 
 TANIMLAR
 
“Düşünce veya inanç yoluyla var olduğu kabul edilen, var olduğuna inanılan varlık veya varlıkların adı. “[1]
“Var olduğu duyu organlarıyla saptanamayan, düşünce yoluyla oluşturulan varlıkların adı “
 
Beş duyumuzdan biri  ile algılanmayan, nesnel ve maddesel olmayan, evrende ağırlığı şekli, rengi biçimi, hacmi, cismi bulunmayan, ama inanç ve düşünce olarak var olduğuna inandığımız ya da kabul ettiğimiz varlık adları.
 
Örneğin:
Sıcak, soğuk dokunma;  göl, ağaç, mavi, televizyon görme;  tıkırtı, haykırış  ses işitmeyle; kolonya , parfüm koklamayla; tatlı, ekşi tatma duyularımızla  algılanabilir.  Elma kömür taş insan gibi somut varlıkların, şekil, renk, ağırlık hacim vb özellikleri vardır.  Ama örneğin cesaret , duygu, cin gibi varlıklar soyut olduklarından  bu varlıkların beş duyumuzla algılanabilmeleri söz konusu değildir.
 
Soyut İsim Örnekleri
 
Akıl, hayal, üzüntü, gönül, kırık kalp,  his, melek, şeytan, ülkü, rüya,  acımak, umut, anlayış, saygı,
“sevinç”, “yiğitlik”, “korku”, “özgürlük”, öfke, adalet, mutluluk,  insanlık,  sinirli, bilgi, günah, kötülük
 
[1] Prof. Dr. Vecihe Hatipoğlu, Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, AÜ. DTCF Yayınları, Ank. 1982
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016