ANLAM NEDİR

 
 

ANLAM NEDİR
 
 
Kelime türü ve dalı: İsim, dil bilgisinde bir terim 
 
Fransızca:  sens
İNGİLİZCE : sense, meaninig
Almanca:  budeutung, sinn
Osmanlıca: mana
 
FARKLI TANIMLAR
 
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
“Bir kelimenin veya bir sözün anlattığı fikir”.
“Bir sözcüğün, bir cümlenin ya da bir sözün anlattığı düşünce, zihnimizde canlandırdığı şey “
 
“ Sözcüklerin veya davranışların zihinde uyandırdığı izlenim.”


Bir sözcüğün belirttiği, düşündürdüğü (şey).
Bir önermenin, bir tasarımın, bir düşüncenin ya da yapıtın anlatmak istediği (şey).

Bir kelimenin veya bir sözün anlattığı fikir.
 
 Anlam türlü bakımlardan sınıflara ayrılır:
Hem dilbilimci hem de bir filozof olarak bilinen Chomsky : “ Dilin sesli ve dış dünyayla bağlantılı olan tarafını “haricileştirilmiş dil” (externalized language), zihinle ilgili olan tasarlama aşamasını da “dahilileştirilmiş dil” (internalized language)  “ olarak tarif eder
 GEÇER ANLAM (S. usuel) ve UĞRAMA ANLAM (S. occasionnel) ; YALIN ve KARMAŞIK ANLAM (S. Simple, S. complexe) ; TEMEL VE KATKIN ANLAM (S. fondamental, S. accessoire) ; İLKEL ve TÜREME ANLAM (S. primitif, S. dérivé) ; SOMUT VE SOYUT ANLAM (S. Concret, S. abstrait) ; ÖZ VE MECAZ ANLAM (S. propre, S. figuré).

 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016