MENKIBE ÖRNEKLERİ


MENKIBE ÖRNEKLERİ

 

 

Sultan Veled zamanında, Mustafa isminde zalim bir kimse vardı. Malı, mülkü ve akrabalarının çok olmasından istifade ederek, bazı kimselere eziyet ederdi. Bunu Sultan Veled'e şikâyet eylediler. Sultan Veled onu huzuruna çağırıp nasihat ettiğinde, kaba sözlerle itiraz etti. Mustafa'nın bu kaba sözlerine sükût eden Sultan Veled hazretleri, o çıkınca; "Bunun bir hafta ömrü kaldığı hâlde, hâlâ yiğitlik taslayıp sıhhatine güveniyor." buyurdu. Mustafa, dergâhtan çıkıp evine giderken, nereden geldiği belli olmayan bir ok, göğsüne saplandı. Bir hafta sonra öldü

 

 

RÜZGÂRA SÖZ GEÇİRME:

 

“Abdulkadir Geylani yüzünü göğe doğru kaldırdı.

 

-Ey rüzgâr, dedi. Kırlangıç kuşlarının başlarını bedenlerinden ayır.

 

Bu emir üzerine hemen kuşların kafaları bedenlerinden ayrıldı. Her birisi bir tarafa düştü. Abdulkadir Geylani Hazretleri sessiz ve sakince vaaz kürsüsünden indi. Kuşların bedenleriyle başlarını toplayıp bir araya getirdi. Sonra elini üzerlerine koyarak:

 

-Bismillahirrahmanirrahim, dedi.

 

Kuşlar Allah’ın izniyle dirilip kalktılar ve havada bir müddet uçtuktan sonra kaybolup gittiler.”

 

 

 

ÖLEN BİR HAYVANIN DİRİLMESİ:

 

 

"Abdulkadir Geylani kadına bir cevap vermeyip tavuğun kemiklerini bir yere topladı ve:

 

-Kum bi iznillahil ızami vehiye ramin

 

Diye ferman buyurmasını müteakip Cenab-ı Hakkın izni keremiyle bol tüylü bir tavuk olarak kemikler dirilip kalktı.

 

(Eflaki Dede, Ariflerin Menkıbeleri, sh:30)

 

 

Menkıbe Örneği:

 

“Nakledilmiştir ki: Baha Veled hazretlerinin, müritlerinin hallerini anlamakta o derece keskin görüşü vardı ki bunlar kendi odasına girdikleri zaman:“Bu pis gözlerinizle bana bakmayınız. Evvela gözlerinizi gözyaşlarıyla yıkayınız, ondan sonra Tanrı erlerinin yüzüne bakınız. Ancak o zaman görünen ve herkese görünmeyen nurları görebilirsiniz.” derdi ve (mesela bu müritlerden birine): “Ey filân kimse yolda gelirken bir güzele baktın, ‘gözlerin zinası, bakıştır.’ Binaenaleyh bizim sohbetimizden uzaklaş. Diğer birine de dönerek:“Sen de bir çocuğu gözünle süzdün, kendini bu günahtan temizle; çünkü Tanrı hazretleri her türlü ayıptan berî ve temizdir ve ruh itibariyle temiz olanları sever.” buyurdu. Nitekim Kur’anda: “Çok tövbe edenleri ve çok temiz olanları sever.” buyrulmuştur.”KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Menkıbe-i Yunus Emre
2 MENKIBE NEDİR VE DİVAN EDEBİYATINDA MENKIBELER VE MENKIBEVİ ŞAHSİYETLER
3 Menkıbe-i Yunus Emre
4 Menkıbe-i Ahmad Yesevî
5 MENKIBE ÖRNEKLERİ
6 MENAKIBNÂME NEDİR TÜM ÖZELLİKLERİ
7 Efsane Nedir Özellikleri Türleri ve Örnekleri
8 Gazavat-ı Ali Der Memleket-i Sind Hakkında ve Özeti
9 Gazavat- ı Ali Merhur Şahın Müslüman Olması Destanı
10 Kirdeci Alî Kesik Baş Destanı

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016