Bir Dünyanın Eşiğinde Ve Cemil Meriç


Bir Dünyanın Eşiğinde Ve Cemil Meriç 


 “Bir Dünyanın Eşiğinde”  (1976),  Hatay doğumlu Türk yazar, çevirmen, araştırmacı  ve düşünürü Cemil Meriç’in ilk baskısı 1976 yılında yapılmış olan bir eseridir.   Bu Ülke  Umrândan Uygarlığa , Hind Edebiyatı (1964), Saint Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalist (1967), Işık Doğudan Gelir (1984), Kültürden İrfana (1985) Mağaradakiler (1978) gibi eserleri ile tanınan  Cemil Meriç, bu eserinde Asya ve özellikle "Hindistan ve Hint Kültürünü anlattığı inceleme kitabıdır.

Bir çok eserinde Türkiye’nin meseleleri, “ batılılaşma-çağdaşlaşma-uygarlık"   konuları hakkındaki düşüncelerine yer veren Cemil Meriç’in bu eseri Asya ve Hint uygarlıklarının Batı kültürüne katkıları, Avrupa medeniyetinin ortaya çıkışında doğu ve Hint kültürünün etkisi üzerinde durulmuştur. "Çağdaş Avrupa, en aydınlık taraflarıyla Hint kültürünün bir devamıdır." Düşüncesinin tez ve ana fikir haline geldiği bu eser Cemil Meriç’in çağdaş uygarlığın ortaya çıkışına dair düşüncelerini içermektedir.

Eser Hint kültürünü, Hint Kültürünün Acamler, Araplar, Avrupalılar kanalı ile Batı Dünyası ve İslam Medeniyeti üzerindeki tesirlerini,  Tasavvuf ve Hint  kültürü arasındaki irtibatları ortaya koyması açısından önemlidir.

Meriç, Cemil (1996), Bir Dünyanın Eşiğinde”  Derleyici:Mahmut Ali Meriç, İletişim Yayınları, İstanbul,  ( İlk Baskı - 1976), 


 Cemil Meriç İlgili Linklerimiz

 Işık Doğudan Gelir ve Cemil Meriç

Bir Dünyanın Eşiğinde Ve Cemil Meriç

Bu Ülke Ve Eserden Alıntılar Cemil Meriç

 Bu Ülke Hakkında Basımı Yazımı Konusu ve Alıntılarla Cemil Meriç

 Deneme Örnekleri : Montaıgne Cemil Meriç Nurullah Ataç

 Işık Doğudan Gelir ve Cemil Meriç

 Karanlığa meydan okuyan Filozof “CEMİL MERİÇ”

 Umrândan Uygarlığa ve Cemil Meriç

MUHTEŞEM BİR MÂZİYİ MUHTEŞEM BİR İSTİKBÂLE BAĞLAYAN KÖPRÜ: CEMİL MERİÇ

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016