I. Sûr: Yıldızların Katline Hüküm Verince

Bu kitap, eski öğretilere amade bir âşığın deyişlerinden oluşmaktadır. Şaşılacak bir nitelik kazandıran rüyanın ardından şair olmuş; gerçekle hayali sıratvâri ayıran, kelimelerin kudretine boyun eğen ve eski öğretilere göre bir pirin eşiğinde ilim için ya da hak ve adalet arayışında can vermek için veyahut bir güzeli bulma umuduyla diyar diyar gezmek için sunulan bâdenin kahrına ne bir pir bularak, ne bir yiğitlik göstererek, ne de rüyasındaki güzele kavuşarak rüyasını gerçeğe erdirememiş bir şairin şiirleridir. Lütfen, dikkatli okuyunuz! Düşünmenize neden olabilir, size sorgulatabilir, mazinin rüzgârını ensenizde hissettirirken aşka inanmanıza ve ‘hangi aşk?' diye sormanıza neden olabilir… Kim, karşıdan kendine bakar ki, sorgulamadan inanmak, düşünmeden, hissetmeden yaşamak varken…

Bir şiiri yüzünden Alevi, bir şiiri yüzünden Ateist, bir şiiri yüzünden Faşist ilan edildiği çevrede; kelimelerin anlamlarına sığınan şairin modern çağa uymayan bu gelenekteki uyumsuzluğunu yansıttığı deyişlerdir. Bir neslin bir öncekine bu kadar uzak olduğu bir çağda rüyalara inanmak ve rüyalarda, kelimelerle yol bulmaya çalışmak özbenliğine aykırı olan insan için kendini sorgulamasındaki yol bulma arayışına tanık olmak zor olacaktır. Zaten, modern çağın tüm getirileri de eskilerden bir şeyler götürmedi mi? Bireysel her aşk Leyla ile Mecnun'la yarışırken, ilahi aşk bilimden kaçarken, vatan ve millet kavramları anlamı yalan sanatı olan politikaya meze olurken edebiyat ve şiir; ne için mücadele etmektedir?

Kelimeler, bilinci meydana getiren temel yapıtaşlarıysa Dünya'nın doğusuna özgü bâdeli şairlik, ortak bir bilinci yansıtan ustalardır. Dünyanın bu tarafının ortak şuuru ise parçalanmış, biçare ilan edilmiş, ezilmiş, katledilmiştir. Şair de şiirlerinde hem lirik aşklardaki zaman çıkmazından hem de bu parçalanmışlıktan söz etmiştir.

H. V. UsirmezÜye / Erkek / 12/29/2020