Kırk Ambar Kitabı ve Cemil Meriç Hakkında


Kırk Ambar  Kitabı ve Cemil Meriç  Hakkında 

Kırk Ambar (1980),Hatay doğumlu yazar, çevirmen, araştırmacı ve Türk düşünürü Cemil Meriç’in ilk baskısı 1984 yılında yapılmış olan bir inceleme, deneme kitabıdır.   Bu Ülke  Umrândan Uygarlığa ,  Bir Dünyanın Eşiğinde , Hind Edebiyatı (1964), Saint Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalist (1967),  Işık Doğudan Gelir ve Cemil Meriç(1984), Mağaradakiler (1978) gibi eserleri ile tanınan  Cemil Meriç, bu eserinde edebiyat, sosyoloji ve insanlık tarihi  hakkındaki görüşlerini dile getirmiştir. Eserin ilk baskısı 1980 yılında yapılmış eser sonraki yıllarda Mehmet Ali Meriç tarafından genişletilerek ve iki cilt halinde yeniden yayına hazırlanmıştır. 

Kitap Cemil Meriç, edebiyatla ilgili yazılarından derlenmiş ve Mehmet Ali Meriç’in derlemeleri ile iki cilt halinde çıkmıştır. Kitabın ilk cildinin adı Rumuz’ul Edep adını taşımaktadır. İkinci cildi ise ikinci cilt “Lehçe-t-ül Hakayık” adını almaktadır.

Kitabın ilk cildi olan Rumuz’ul Edep de dünya edebiyatının başlangıcından başlanarak klasik eserlere, hümanizmden edebiyat ve sosyolojiye kadar çeşitli edebi konulara değinilir. Özellikle roman ve roman sanatının izleklerinden  ve aşamalarından söz eden romanından edebiyat  tarihine kadar pek çok konuda sentezlerden ve düşüncelerden söz etmektedir.  

Kırk Ambar adeta bir mefhumlar kamusu dağınık ve derbeder bir ansiklopedi. Üstada göre, kurmak istediği abidenin birkaç sütunuyla birkaç odası. Bu abide önemine binanen iki ayrı cilt halinde yeniden düzenlendi. İlk cildin başlığı "Rümuz-ül Edeb". Bu cilt, dünya edebiyatından yola çıkarak klasiğe hümanizmden edebiyatından yola çıkarak klasiğe hümanizmden edebiyat sosyolojisine, romanın romanından edebiyat tarihinin tarihine uzanıyor. Cemil Meriç, bu uzun edebi yolculukta okuru düşünmeye davet ediyor.”

Künyesi : Cemil Meriç ,  Derleyici, Mehmet Ali Meriç , İletişim Yayınları, İstanbul, 2017.

 

Cemil Meriç İlgili Linklerimiz

 Işık Doğudan Gelir ve Cemil Meriç

Bir Dünyanın Eşiğinde Ve Cemil Meriç

Bu Ülke Ve Eserden Alıntılar Cemil Meriç

 Bu Ülke Hakkında Basımı Yazımı Konusu ve Alıntılarla Cemil Meriç

 Deneme Örnekleri : Montaıgne Cemil Meriç Nurullah Ataç

 Işık Doğudan Gelir ve Cemil Meriç

 Karanlığa meydan okuyan Filozof “CEMİL MERİÇ”

 Umrândan Uygarlığa ve Cemil Meriç

MUHTEŞEM BİR MÂZİYİ MUHTEŞEM BİR İSTİKBÂLE BAĞLAYAN KÖPRÜ: CEMİL MERİÇ

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016