Romanesk Nedir Mimari de Romanesk

 

Romanesk Nedir Mimari de Romanesk

 

Romanesk sözcük olarak İngilizce” romanesque “ sözcüğünden dilimize girmiştir. Kelime anlamı “ Romalılardan gelen, Romalı soyundan gelen, Romalılardan gelen “ şekillerindedir. Ancak sözcüğü Roma stilinde şeklinde anlamak daha doğru olacaktır.

 

Sözcük mimari, heykel, resim hatta edebiyatta bir terim haline de gelmiştir.

 

Sanat tarihçilerinin ortak kanısı Romanesk etkinin Roma sanatı etkisinde olan Normanların 1066 yılında Hating Savaşından sonra Normandiya’yı işgal etmesi sonucu Roma sanatının İngiliz sanatına tesir etmesi ile ortaya çıktığı şeklindedir. Bu işgal sonrasında yapılan Tower Of London Kulesi ( Beyaz Kule )  bu etkinin mimarideki başlangıcı olmaktadır.

 

 Norman istilası ile başlayan bu etki çerçevesinde gelişen sanat akımları İngiltere’de Norman üslubu, Avrupa'da ise Roman üslubu - Romanesk terimi ile ifade edilmiştir.

 

Taş işçiliğinde muazzam bir gelişme gösteren Romalı mimarisi ve etkisinin Normanlar kanalı ile İngiltere’de başlattığı bu etki o dönemlerde yapılan dini, resmi ve sivil sanata yansımıştı. Bu tarzda yapılan binaların duvarları kalın, pencereleri dar ve küçük tavanları ise büyük olmak zorunda kalıyordu.  B u şekilde yapılan kilise ve manastırlar heybetli görünmesine rağmen kaba bir mimari görüntü yaratıyordu. Bu heybetli kalın duvarların üzerine tonozlar yapılıyor tonozların ağırlığını taşınması için tavanların altlarına kemerler inşa ediliyordu.

 

Bu yapılar, aşırı sağlam ama kaba gözüküyorlar, güç ve ihtişamın sembolü olarak inşa ediliyordu. Kilisenin etkisinin çok arttığı,  Hristiyan dindarlığının kabardığı bu dönmelerde çok kişi alabilecek büyüklükte klişeler, manastırlar inşa edildi. Süslemeye önem verilmeyen, satıhlarda ve pencere kenarlarında desenler ve motifler kullanmayan,  heykellerle de tezyin edilmeyen bu yapılar Gotik Mimarinin ortaya çıkması ile yavaş yavaş tesirini yitirmeye başlamıştı.  

 

Bu yapılar geniş alanlara inşa edilen, tonozları silindirik, kapıların üzerleri kemerli, kalın duvarlı, küçük ve dar pencereli mimari eserlerdi. Kalın ve yüksek duvarları desteklemek için payandalar kullanılıyordu.

 

12 yy.a doğru bu yapıları heykellerle süslemek geleneği de başlamış, bu yapılarda Kutsal Kitap'ta anlatılan olayları tasvir eden heykeller de kullanılmaya başlanmıştı. Bu heykeller ve resimlerde estetik öne çıkamamış, olayın tasviri ve kutsal olayları betimlemek gayesi güdülmüştü.

Buna rağmen Romanesk üslup tüm Avrupa ya yayılan ilk mimari akım olmayı da başarmış ancak 12. Yy da Gotik mimarinin ortaya çıkması ile etkisini yitirmişti.

 

Romanesk mimariye ait en ünlü mimari yapılar: Tournai Katedrali, Murbach Benediktin Kilisesi, Pisa Kulesi ( İtalya ) ,  Cefalu Katedrali, Saint Ambroggio Kilisesi. ( İtalya )  Saint Trophime Kilisesi, Churc of St. Trophime ( Fransa) , Saint Sernint Bazilkiası ( Fransa) , Tower Of London Kulesi ( Beyaz Kule )  Maria Lunc Bazilikası Almanya, Worms Katedrali

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016