Pürizm Nedir Pürizm Sanatçıları 

 

 

 

 

Pürizm Nedir Pürizm Sanatçıları 

İngilizce: Purism

Pürizm sözcüğü İngilizce purism kelimesinden gelmektedir.  İngilizcede purism “ arı dil kullanma, dilde sadelik” manasına gelmektedir.   Ancak Pürizm terimi daha ziyade “Arıtılmış ve birbiriyle ilişkili öğelerin birleşmesi” amacına hizmet eden bir sanat anlayışı anlamında kullanılmıştır.

Prizm tabiri ilk kez 1918 yılında Mimar Le Corbusier ve  Amédée Ozenfant’ın  (1886-1966) birlikte hazırladıkları  After Cubism ( Kübizmden Sonra ) [1]adlı kitabında ortaya atılmış bir tabirdir.  Arkadaşı Fransız ressam Amedee Ozenfant’ın da desteklediği bu sanat anlayışı Kübizm’e bir tepki olarak doğmuş[2] ancak Kübizm’in bir parçası Kübizm’i biraz daha farklı yorumlayan bir anlayış olmaktan da ileri gidememiştir.  

Pürizm anlayışına sahip olan sanatçılar kübizm sanat anlayışındaki süsleme anlayışına karşı çıkarak daha açık, net ve anlaşılır biçimler çizmeyi amaçlamışlardır.

Pürizm, böylece aynı zamanda iki yakın dost olan mimar Le Corbusier ve ressam Amedee Ozenfant’ın sanat görüşleri Kübizm’e tepki olarak ortaya çıkan bir sanat anlayışı olmuştur. Doğa görünüşlerini geometrik bir parçalamaya tabi tutup, tablo yüzeyini doğa unsurlarından kurtararak yeniden inşa etme amacını güden Kübizim [3]sanatçılarının süslemeci mantığını makine işi denilen basitliğe indirgemeye çalışmışlar, basit nesneleri çizmişlerdir.  

Pürizm sanat anlayışında süslemecilik yerine sadelik, geometrik karmaşa yerine matematiksel düzen, sadelik ve mantık gelmiştir. Kübizim sanatçılarının daha ziyade kişiselliği öne çıkaran tutumlarını yerine evrensel olmaya meyleden Pürizm sanat anlayışı, evrensel biçimlere,  makine işi basit nesneleri resmetmeye yönelmişlerdir.  Bu formlara ise makine estetiği adını vermişler  “nesneleri daha da sadeleştirilmiş geometrilere çevirip telaşsız ve sakin bir ahenk ortaya çıkarmayı hedeflemişlerdir.”

Temsilcileri

  • Le Corbusier
  • Amedee Ozenfant
  • Joseph Csaky
  • Franciska Clausen
  • Charles Edouard Jeanneret

Kaynakça

 

[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier

[2] https://tr.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier

[3] https://www.edebiyatvesanatakademisi.com/Icerik.aspx?a=/e/ARAMA/RES%C4%B0M-SANATI/K%C3%9CB%C4%B0Z%C4%B0M/ADEM/A2

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016