Jules Verne Seksen Günde Devr-i Âlem Hakkında Özet İnceleme

 
 
Yazıda “Jules Verne,  Seksen Günde Devr-i Âlem ”   romanı hakkında bilgiler, romanının özeti,  romanın konusu, ana fikri,  romanın kahramanları, romanın olay örgüsü,  romanın yazarı,  “Jules Verne  , Seksen Günde Devr-i Âlem “romanın şahıs kadrosu  yazarın diğer romanları,    “Jules Verne    ,  Seksen Günde Devr-i Âlem  “   adlı eserden alıntılar yer alır.  Eser hakkında yorumlar,  romanın anlatım tekniği, yazarın bakış açısı, romanın tekniği, romanın türü, çevrildiği diller, eserin basım yılı, basım hikâyesi, yazar ve eseri arasındaki, eserle yazarın biyografisi arasındaki alakalar incelenmiştir.
 
 
ESERİN YAZIMI BASIMI İÇERİĞİ YAZARI HAKKINDA
 
1828’de Nentes’de doğumlu Fransız roman yazarı Jules Verne tarafından yazılmış özgün adı “Le tour du monde en quatre-vingts jours” , İngilizcesi "Around the World in 80 Days" olan Seksen Günde Devr-i Âlem adlı eser ilk kez 1872 yılında basılmış olan bir çocukluk gençlik ve macera romanıdır.
 
Dünyanın en iyi bilim kurgu ve macera türündeki eserlerinden birisi olarak kabul edilen bu roman hayal gücü yüksek bir yazar ola Jules Verne’nin en sevilen eserlerinden biridir.  Daha hiç biri ortada yokken denizaltıları,[1] Ay’a seyahat [2] yapmayı balonla uçmayı, yer altına inmeyi keşfedilmemiş pek çok aleti ve makinayı hayal etmiş bir yazar olan Jules Verne bu romanını daha 19. Yy a iken seksen gün içinde dünyanın her yerinin gezilebileceğini ispat etmek için yazmıştır.
 
Hayal ettiği buluşlar ve makinalar ile bilim dünyasına önemli ilhamlar veren Jules Verne,  icatlarla, keşiflerle, büyük denizlere seferleri ile çok ilgileniyor, bilim adamlarından önce uzay gemileri,  roketler, uçaklar, zeplinler,  denizaltıları hayal etmiş ve bu hayallerine dayalı bilim kurgu türünde romanlar yazıyordu. [3]  “Esasında bir borsacı olan J.   Verne, yirmiden fazla günlük gazeteyi, her türlü bilimsel yayınları okuyor; astronomi, meteoroloji ve fizyoloji alanlarındaki deneyleri, keşifleri yakından takip ediyor; coğrafya ile ilgileniyordu. Onun bilme olan merakı edebiyata bilim kurgu romanları olarak yansımıştı. “[4]
Denizler Altında Yirmi Bin Fersah   adlı romanındaki  “Natulıs “ ilk inşa edilen ilk denizaltının adı olmuş, Ay'a Seyehat  adlı romanındaki füze olan Apollo 11, insanlığı ayağa adım attıran ilk rokete konulmuştu.
 
Roman, bir iddia üzerine kurgulanmış, dakik bir insan olan Phileas Fogg,  seksen günde dünyayı dolaşableceği iddiasını kanıtlamak üzere 2 Aralık Çarşamba günü yolculuğa başlamış bu yolculuk tam seksen gün sonra 21 Aralık Cumartesi günü bitmiş ve dünya turu seksen günde bitmiştir.
 
ROMANIN FİLMİ
 
Around the World in 80 Days,  Türkçe ismiyle 80 Günde Devr-i Alem bir çok kez filme alınmış, romanın pek çok çizgi film uyarlaması da yapılmıştır. Around the World in 80 Days’in son film uyarlaması 2004 ABD yapımıdır. Yönetmenliğini Frank Coraci’nin yaptığı bu filmde Jackie Chan (Jean Passepartout) Frank Coraci (Angry Dapper Pedestrian) Steve Coogan (Phileas Fogg) Arnold Schwarzenegger (Türk Prensi Hapi) rollerini üstlenmişlerdir.  (https://www.beyazperde.com/filmler/film-46542/ )
 
ROMANIN KARAKTERLERİ
 
Phileas Fogg:  Zengin ve kibar,  titiz ve dakik bir İngiliz’dir. Londra Reform Kulübü’nün üyesi, çok okuyan çok bilen, dünyanın en ücra köşeleriyle ilgili bilgi sahibi sessiz ve sakin bir adamdır. Girdiği iddia üzerine 80 günde Dünya seyahatini yapmayı kafaya koyar.
James Foster:  Phileas  Fogg’un uşağıdır. Tıraş suyunun derecesini ayarlayamadığı için işten kovulmuştur.
Jean Paspartu: Phileas Fogg’un Foster’den sonraki Fransız uşağıdır. Maceralı hayattan sıkılmış sakin bir iş olan uşaklığı seçmiştir. Zeki, çevik Efendisine asla ihanet etmeyen gezdiği yerleri görmekten hoşlanan biridir.
Andre Stuart: Fogg’un mühendis arkadaşıdır. Fogg ile tartışan ve ilk iddiaya tutuşmuştur.
Banker Jhon Sullian: Fogg’un  kulüp arkadaşıdır.
Samuel Fallentin: Kulüpten Fogg’un arkadaşıdır.
Gauldhier Ralph: İngiltere Bankasının yönetim kurulu üyesidir.
Polis Hafiyesi Fix:   Philleas Fogg’un hırsız olduğunu bildiren telgrafı çeken kişidir. Bombay’da onları tutuklatmayı düşünmüş ama emir gelmemiştir.  Paspartu’nun bir Brahmi tapınağına ayakkabı ile girdiğini öğrenip Fogg ve Paspartu’yu içeri attırmıştır. Liverpool’da Fogg’u yine tutuklar.
General Sir Francis Cromarty: Süveyş’ten Benares’e kadar Fogg ile trende ve gemide kâğıt oynayan adamdır. Hindistan ile ilgili Fogg’dan daha bilgilidir.
Yargıç Abadigah: Kalküta’da Fogg ve Paspartu’nun davasını gören kişidir.
Bayan Auda: Ölmüş Hint Racasının (Prens) karısıdır. Brahmi dinine göre ölen kocasıyla beraber yakılacaktır. Fogg ile birlikte İngiltere’ye gelir Phileas Fogg ile evlenir.
Tanrıça Kali: Brahmi dininde aşk ve ölüm tanrıçasıdır.
 
ROMANIN ÖZETİ
 
Phileas Fogg, zengin, kibar, dakik, titiz bir İngiliz’dir. Son derece düzenli bir hayat yaşayan bu esrarengiz adam Sevilla Row’daki evinde uşağı James Foster ile yaşamaktadır. James Foster ,tıraş suyunu 86 değil de 80 derece de getirdiği için efendisi  Phileas Fogg tarafından işinden atılır. Onun yerine Jean Paspartu adında Fransız uşak alınır.
Phileas Fogg,  günlerini evinde ve üyesi olduğu “Londra Reform Kulübü” n de geçirmektedir.  O günlerde İngiltere Bankası soyulmuş, yapılan tartışma dünyanın seksen günde gezilip gezilemeyeceği konusuna dönüşmüştür.  Dünyanın seksen günde gezilebileceği iddiasını ortaya atan Phileas Fogg’a itirazlar yükselmiştir. Bunun üzerine iddia sahibi olan Phileas Fogg, herkesin başarılmasının mümkün olamayacağını iddia ettiği bu konuda karşı görüştekiler ile iddiaya girmiştir. Phileas Fogg, imkânsız gibi görünen bu iddiasına karşın tüm servetini ortaya koyar.
Bu iddiaya göre Phileas Fogg, önceden hiçbir ayarlama ve planlama yapmadan; hava yolu kullanmadan, Dünyanın çevresini 80 günde dolaşacaktır.
Andre Stuart ve Banker Jhon Sullian  ile giriştiği bu iddia üzerine Fogg, tek bir aksilik sonucu her şeyini kaybetmesine neden olacak bu imkânsız yolculuk için hazırlanmaya başlar. Yardımcısı ve hizmetkârı Jean Paspartu ile yolculuk için gerekli olacak malzemeleri hazırlamaya başlar.
 
Fogg’un planı şu şekildedir. Londra’dan Süveyş’e tren ve vapur ile 7 günde gidecek;  Süveyş'ten Bombay'a vapur ile 13 günde ulaşacak;  Bombay'dan Kalküta'ya tren ve fil sırtında 3 günde, Kalküta'dan Hong Kong'a vapur ile 13 günde, Hong Kong 'dan dan Yokohama'ya vapur ile 6 günde varacaktır. Yokohama'dan San Francisco'ya vapur ile 22 günde, San Francisco’dan New York'a tren ile 7 günde, New York'tan Londra'ya vapur ve tren ile 10 günde yetişecek böylece de 80 günde dünyayı dolaşmış olacak ve ortaya konulan saatte kulüpte olacaktır.
Hiçbir aksiliğin olmayacağı varsayımına dayanan bu gezi için Phileas Fogg’un planlarını bozacak bir de dedektif vardır. Polis Hafiyesi Fix, İngiltere Bakasını soyan kişinin Phileas Fogg, olduğunu düşünmektedir.
 
Ayrıca Phileas Fogg, tesadüfen tanışmış olduğu ölmüş Hint Racasının karısı olan Bayan Auda’ya da onu yakmak isteyen yakınlarından kurtarmak ve kaçırmak zorunda kalır. Bayan Auda, Hint geleneklerine göre ölmüş olan Hint Racası kocası ile birlikte yakılmak istenilen bir kadındır. Phileas Fogg ve yardımcısı bu kadını da yanlarına alarak bir yandan iddiayı kazanmak diğer yandan Dedektif Fix ve kadının peşine düşen Hintlilerden kurtulmak zorundadır.
Phileas Fogg’un bankayı soyduğu için böyle bir iddiaya girdiğini düşünen Polis Fix onları takip etmekte, Fogg ve uşağını Bombay veya Kalküta’da hapse attırmayı ummaktadır. Fakat Dedektif Fix’in planları yerine gelmez.
Yaşadıkları br srü macera ve kovalamacadan sonra İngiltere’ye döndüklerinde Dedektif Fix, onları tutuklatır.  Fakat bankayı soyan hırsız üç gün önce yakalandığı için Fogg serbest kalır.  Londra’ya özel bir trenle gelirler fakat 5 dakika geç kalmışlardır.  Fogg,  80 günde bu yolculuğu bitirmiştir fakat iddiayı kazanamamıştır.
Bu arada Bay Fogg ve Bayan Auda birbirlerine olan aşklarını ilan ederler ve evlenmeyi kararlaştırırlar. Bu arada nikâh için papazı çağırmaya giden Paspartu Londra’ya bir gün erken geldiklerini fark eder ve efendisine haber verir. Acele bir şekilde kulübe giderler ve tam saatinde salonda olurlar. Phileas Fogg iddiayı kazanır ve Auda ile evlenip servetine servet katar
 
[1] Denizler Altında Yirmi Bin Fersah Jules Vernehttps://edebiyatvesanatakademisi.com/
[2] Ay'a Seyehat Jules Verne, https://edebiyatvesanatakademisi.com
[4]  Altay Öktem, Bilinen ve Bilinmeyen Dünyaların Yazarı, Kalemingolgesi.com sitesi, Erişim tarihi:18.01.2012

EsaAdmin / Erkek / 24.08.2016