Kaptan Grant'ın Çocukları Hakkında Özeti Jules Verne

 
 
 
Yazıda “Jules Verne’nin Kaptan Grant'ın Çocukları Hakkında Özeti Jules Verne “romanı hakkında bilgiler, romanının özeti,  romanın konusu, ana fikri,  romanın kahramanları,  “Jules Verne’nin   Kaptan Grant'ın Çocukları Hakkında Özeti Jules Verne “romanın olay örgüsü,  romanın yazarı inin hayatı, eserin şahıs kadrosu  yazarın diğer romanları, eserden alıntılar yer alır.  Eser hakkında yorumlar, Jules Verne ’nin Kaptan Grant'ın Çocukları Hakkında Özeti Jules Verne”romanın anlatım tekniği, yazarın bakış açısı, romanın tekniği, romanın türü, çevrildiği diller, eserin basım yılı, basım hikâyesi, yazar ve eseri arasındaki, eserle yazarın biyografisi arasındaki alakalar incelenmiştir.
 
ESERİN YAZIMI BASIMI İÇERİGİ HAKKINDA 
 
Kaptan Grant'ın Çocukları adlı kitap Jules Verne tarafından İlk kez 23 Haziran 1868 tarihinde yayınlanmış bir bilim Kurgu ve macera romanıdır.
 
Tv radyo, fotoğraf gibi icatların olmadığı zamanlarda yazılmış olan roman,  pek az kimsenin bilebileceği veya fikir sahibi olabileceği çeşitli coğrafik bölgelerde geçen olayları ile dikkati çekmiş, verdiği coğrafik bilgiler ve gezilen görülen anlatılan yerlerin çokluğu ile oldukça ilgi görmüştür. Eski kıtalarda yaşayan ve dünyanın diğer yerleri hakkında bir bilgisi olmayanlar için ilginç gelen roman bu nedenle Jules Verne’nin diğer romanları gibi hem bilim kurgu hem de bir macera romanı olarak kabul edilmişti.  
 
Oysaki bu roman hayal gücü ve macera ruhu yüksek bir yazar olan Jules Verne’nin  Ay'a Seyehat , Denizler Altında Yirmi Bin Fersah,  adlı eserleri gibi tam bir bilim kurgu romanı özelliğinde değildi. Bu romanda hortuma kapılan balon dışında bilim kurgu niteliği taşıyan bir unsur yoktu. Buna rağmen bu roman Jules Verne’nin bilim kurgu romanları arasında dâhil edilmiş ama daha ziyade bir macera romanı özelliği taşıyordu.
 
Kaptan Grant'ın Çocukları adlı roman öğretici özellikleri nedeni ile de ilgi görmüş pek çok dile çevrilmiş pek çok ülkede çocuk edebiyatının klasikleri arasında görülmüştü. Roman 1962 yılında In Search of the Castaways adı ile filme de uyarlandı
 
KONUSU
 
Deniz kıyısında bir şişede bulunan üç dilde yazılmış bir yardım yardım mesajı Kaptan Grant'ın 37. paralel boyunca bir yerde olduğunu bildiriyordu.  Kaptan Grant'ın Gemisi Britannia batırılmış kendisi de rehin alınmıştı. Çoçukları Mary ve Robert, dostları ve hamileri Lord Glenervan'la birlikte Duncan adı verilen bir buharlı gemi ile aramaya çıkmışlardı.  
Kaptan Grant'ın Çocukları, 37. paralel boyunca Arjantin pampalarından Güney Afrika'ya, Hint Okyanusuna, Avustralya'ya, Yeni Zelanda’ya kadar gitmiş Kaptan Grant’ı arıyorlardı.
 
ÖZET
 
Cesur ve fedakâr Lord Glenarvan, sevgili eşi Lady Glenarvan ve dostlarıyla birlikte, Duncan adlı yatını denemek için denize açılır. Bu yürekli insanlar, denizde buldukları bir şişenin hayatlarına yeni bir yön vereceğinden habersizdirler. Şişeden çıkan belge sayesinde, ünlü İskoç denizci Kaptan Grant'le iki arkadaşının, batan gemilerinden sağ olarak kurtulduklarını ve başlarının tehlikede olduğunu öğrenirler. İngiliz Hükümeti bu konuda bir girişimde bulunmaya yanaşmamaktadır. Kaptan Grant'ın yapayalnız kalmış iki çocuğunu da tanıdıktan sonra, bu merhametli insanların önünde tek seçenek vardır artık ne pahasına olursa olsun Kaptan Grant'ın izini sürüp, onu bulmak.
 
Sağlam bir yat olan Duncan, bu yolculukları için biçilmiş kaftandır. Yanlışlıkla gemilerine binen Paganel adındaki Fransız coğrafya bilgini yolculuklarında onlara çok yardımcı olacaktır.
 
Güney Amerika kıyıları ve Arjantin pampalarında türlü tehlikelere göğüs gererler.
Zaman zaman güldüren, zaman zaman duygulandıran anlatımıyla bir Jules Verne klasiği... Jules Verne bu romanda coğrafi bilgilere de yer vermiştir. Yanlışlıkla gemilerine binen Paganel adındaki Fransız coğrafya bilgini yolculuklarında onlara çok yardımcı olacaktır. Jules Verne, Paganel'in ağzından Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Amerika hakkında coğrafi bilgiler verir.
 
1865 şubat ayında Amerikan iç savaşı devam ederken Kuzeyli General Grant, Richmont kentini kurtarmak isterken bir çok adamı ve subayı ile düşmana esir düşer.
Bunlardan beş tanesi esaretten kurtulmak için bir balona biner. 8 Mart 1865 yılında Pasifik Okyanusunda çıkan hortum içinde beş kişi olan bu balonu kapıp götürmüştür. Yolculardan biri olan Yüzbaşı Cyrus Smith, bir mühendis ve bilim adamıdır.  Diğeri New York Herald gazetesinde muhabirlik yapan Gideon Spilet’tir.   Diğer yolcu Cyrus Smith ile yanındaki zenci uşağı Nebukadnazar’dır. Cyrus Smith bu uşağını özgür bırakmış ama zenci uşak ondan ayrılmamıştır. Diğer bir yolcu ise denizci Pencroff’tur.
Balon denize yakındır. Yolcular ceplerindeki altın paralar dâhil balonda ne varsa denize atmışlardır. En onunda balonun sepetini de atarlar Bunun neticesinde balon yelkenli gibi sürüklenip yolcuları bir adaya kadar götürür.
Fakat beş kişiden Mühendis Smith köpeği ile kaybolmuş bu adaya dört kişi inmişlerdir.  Denizci Pencroff bir adaya indiklerini anlar. Pencroff onlara bir mağara bulur. Dört kazazede bu mağaraya yerleşirler. Ertesi gün mühendis Smith’i ve köpeğini aramaya karar verirler. Ertesi gün Nebukadnazar efendisini  çok arar ama kimseyi bulamaz.
Pencroff,  granit kayalardan oluşan bir mağara keşfetmiştir. Yolcular bu mağarayı barınak olarak kullanmaya başlar. Ertesi gün yolcular havlama sesiyle uyanmışlar Cyrus Smith köpeği Top ile gelip onarı bulmuştur.
Keşif sonrasında Cyrus Simith uzun bir süre bu adada kalmak zorunda olacaklarını söyler.  Bu adaya Lincon ismini verirler. Uzun bir süre bu adada kalmak zorunda olacaklarından adada buldukları nesnelerden kendileri için eşyalar yapmaya başlarlar.  İlk yaptıkları şeylerden birisi de bir barınak yapmaktır.  Bir gün yiyecek toplamaya çıkıp döndüklerinde barınaklarında birilerinin olduğunu görüp heyecanlanırlar.  Fakat bunlar maymundur ve maymunların bir tanesi dışında hepsi onları görünce kaçar. Kaçamayan maymunu evcilleştirmeye karar verirler.
Mühendis Smith bulundukların yerin enlemini ve boylamını ölçerek 153 derece doğu ve 37 derece güney paraleli üzerinde olduklarını tespit eder. Ancak haritada bu ölçülerde en yakın yer  Tabor Adası gözükmektedir. Uzun bir süre ve çabalar sonrasında bir de gemi yaparlar geminin adını da “Uğurlar Olsun” koyarlar.
Bu gemi ile Pencroff, Herbert ve Spilet  Tabor adasına gidip  o adada bir denizci bulurlar.  Duncan gemisinin aradığı Kaptan Grant ve iki adamının  izi de bu adada ortaya çıkmıştır.
Bir gün adadaki yanardağ hareketlenir. Mühendis Simith yanardağın patlayacağını haber verir.  Mühendis Simith, teller yardımı ile bir telgraf yapmış diğer arkadaşlarına çabuk çiftliğe gelin yanardağ patlayacak diye uyarmıştır.  Yolcular çiftlikte buluşmuş uzun bir mağaraya sığınmışlardır.  Ertesi gün yanardağ patlar patlama esnasında da Duncan gemisini görürler.
Duncan gemisine kaptanlık yapan Kaptan Grant’ın oğlu Robert Kaptan Nemo’dan bir ileti almış ve kazazedeleri kurtarmak için bu adaya gelmiştir.
Duncan gemisi kazazedeleri kurtarıp Amerika’ya getirir.  Yolcular orada bir çiftlik alıp çiftliğe yerleşirler ve hiç ayrılmazlar.  Spilet de bir  “ Yeni Lncoln Postası “ adında bir gazete çıkarmaya başlar.
 

EsaAdmin / Erkek / 24.08.2016