Mehmet Türker Acaroğlu Hayatı Hizmetleri Eserleri

  

Mehmet Türker Acaroğlu (d. 21 Eylül 1915 Razgrad), Bibliyografik çalışmarı ile tanınan araştırmacı-yazar, kütüphaneci ve çevirmen

21 Eylül 1915 tarihinde Bulgaristan, Deliorman  Razgrad (Hezargrad) ‘da dünyaya geldi.  . İlk ve rüştiye okullarını burada okudu. 1930'da Sofya'ya gitti. Gazeteci Mahmut Necmettin  "Deliorman Gazetesi’nde kâtiplik yaptı. Ertesi yıl Sofya elçisi  Tevfik Kamil Koperler'in yardımıyla Türkiye’ye giderek  Balıkesir Necati Bey Erkek Öğretmen Okulu'na girdi. Dört yıl bu okulda, iki yıl da Adana Erkek Öğretmen Okulu'nda okudu. 1937 yılında mezun oldu.

 

Bu okulları bitirdikten sonra  öğretmenliğe başladı.  Erzurum'un Pasinler  ilçesine bağlı Baldicivan (Esendere) köyünde öğretmenliğe başladı.  Aynı yıl Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü giriş sınavını  kazanarak Türkçe-Edebiyat bölümünde  tahsil gördü. (1938-40) Ankara Erkek Lisesi Türkçe öğretmenliğinde stajyer oldu. Bir ay sonra ise Ağrı Karaköse Ortaokulu'na nakledildi. Ağrı'da bir ay görev yaptıktan sonra  Yedek Subay Okulu'nda yedek subay olarak askerlik hizmetine başladı.

 

  1. Dünya Savaşı  çıktığından uzayan yedek subaylık görevini 1943 te tamamladı.  Kars Sarıkamış Ortaokulu'na Türkçe Öğretmeni olarak atandı. 1943-44 yılları arasında ise Ankara'ya tayin  oldu.  Akara Üniversitesi DTCF  Hungaroloji Enstitüsü’nde öğrenim  görmeye başladı. Öğretmenlik ve öğrenciliği bir arada yürütürken “ devlet memurlarının yükseköğrenim okullarında devam edemeyeceği ile ilgili yasa gereği”  bu bölümden kaydı silindi.  1946-47  de DTCF ‘de Adan Ötüker'in açtığı Kütüphanecilik Kursu'na kaydoldu ve 5 Haziran 1947'de başarı belgesi aldı ve Uzman Kütüphaneci oldu.  1947 yılından beri Şükran Acaroğlu ile evlendi. [1]

 

1946 yılında Milli Kütüphane Hazırlık Bürosu'nda  çalışmaya başladı. Türk Kütüphaneciler Derneği Yönetim Kurulu'nda da aktif olarak görev aldı. Milli Kütüphane’ ye  ilk iki uzmandan biri olarak tayin edildi.  Mayıs 1950'de dokümantasyon yüksek kütüphanecilik   öğrenimi görmek üzere hükümetçe Fransa'ya gönderildi. Paris Devlet Dokümantasyon Teknikleri Enstitüsü'nde iki yıl eğitim gördü. Yüksek Kütüphanecilik Okulu'na  da devam etti ve Alliance Française Okulu'ndan Fransa dışında her yerde Fransızca Öğretmenliği yapabileceği bir eğitim programını bitirdi. Yaz tatillerinde ise Sorbonne Üniversitesi'nde verilen Fransız Uygarlığı kursundan dünyada ilk kez Fransa Arşivleri'nde açılan Arşivcilik Stajı adlı kurstan sertifika aldı.[2]

 

27 Kasım 1952'de İstanbul'a döndü.  Milli Eğitim Bakanlığı “Basma Yazı ve Resimler Derleme Müdürlüğü'ne”  atandı. 1953 ‘te  Milli Kütüphane ’ye  UNESCO Bibliyografya Enstitüsü'nü kurmakla gönderilen M. Rauc'un yanına çevirmen ve yardımcı olmak için Ankara'ya gönderildi.   Bu yıllarda Türkiye Bibliyografyasının 1953 yılı sayısını tamamladı.

 

1957 Haziran'ında Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nü bitirerek Yüksek İdarecilik Diplomasını aldı. Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü'nde  22 yıl görev yaptı. Bu yıllar arasında  radyo ve TV’lerde yayınlara katıldı. Yayınlar hazırladı.  1974 yılında emekli oldu.[3]

 

Emekli olduktan sonra da kültür  ve sanat  faaliyetlerini sürdürdü. 1935’ten beri, 206 yılına kadar  çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlandı. Bulgar Hükümeti tarafından “Bulgar Devleti 1300. Kuruluş Yıldönümü Altın Madalyası” verilmek istedi Fakat 1984-85 yılları arasında Bulgaristan’daki soydaşlarımıza yapılan zulmü protesto etmek amacıyla bu  ödülü reddetti. [4]Bekir Soysal ve Harun Yöndem onun hakkında  bir belgesel hazırladı. Bu belgesel  TRT’de “Dünyalar ve Simâlar” isimli dizide yayımlandı. [5]

 

Acaroğlu; Fransızca, Bulgarca  ve Rusça biliyor  ve Macarca ve Latinceyi de anlıyordu.  Kimisi resmi olmak üzere birçok Avrupa ülkesini gezdi. Sayısı 88 e ulaşan  Bibliyografyalar,  ansiklopedik eserler ve kitaplar hazırladı. Telif ve çeviri olmak üzere  88'e ulaşan kitap ve araştırmaları yazdı. Türk folkloru, dil ve edebiyatına dair incelemeler yaptı.  

 

 

ESERLERİ  [6]

 

İncelemeleri


Bulgaristan’da 120 yıllık Türk Gazeteciliği (1865-1985), 1990
Türkiye’de ve Dünya’da “Derleme” Çalışmaları, 1997
Bulgaristan Türkleri Üzerine Çalışmalar, 1999
İlk Derleme Müdürü Selim Nüzhet Gerçek: Yaşamı, yapıtları, kitaplarına girmemiş seçme yazıları, 2001
Batı’da ve Türkiye’de kaynakça tarihi (La bibliographie: Batı’da kaynakça, Türkiye’de kaynakça Çalışmalarının Gelişimi), 2003
Bulgaristan Türkleri Üzerine Araştırmalar – I, 2007
Bulgaristan Türkleri Üzerine Araştırmalar – II, 2007
Yarınlara Doğru: Denemeler, 2009
Azınlıkların ve Yabancıların Aldığı Türkçe Adlar ve Soyadları Sözlüğü, 2009

 

Kaynakçaları:


İstanbul Üniversitesi Yayınları Bibliyografyası (1933-45), 1947
Ankara Üniversitesi Yayınları Bibliyografyası, 1950
Türk Halk Bilgisi ve Halk Edebiyatı Üzerine Seçme Yayınlar Kaynakçası, 1972
Türk Halk Ozanları ve Destanları Kaynakçası (1928-1973), 1978
Açıklamalı Atatürk Kaynakçası: Atatürk, Kurtuluş Savaşı, Atatürk Deyimleri ve Türkiye Cumhuriyeti Üzerine Türkçe ve Yabancı Dillerde Yayımlanmış 500 Seçme Kitap (A-D), 1981
Açıklamalı Atatürk Kaynakçası: Atatürk, Kurtuluş Savaşı, Atatürk Deyimleri ve Türkiye Cumhuriyeti Üzerine Türkçe ve Yabancı Dillerde Yayımlanmış 500 Seçme Kitap (E-Z), 1981
Açıklamalı Süleyman Nazif Kaynakçası, 1987
Bulgarlar ve Bulgaristan Üzerine Yük Yıllık Türkçe Kaynakça (1878-1978), 1997

 

Antolojileri:


Çocuk Şiirleri Antolojisi, 1944
Bulgar Hikayeleri Antolojisi, 1967

 

Sözlükler:


Ortaokul ve Lise Türkçe-Edebiyat Kitaplarında Adları Geçen Şair ve Yazarlar - Hayatları, Eserleri, 1963
Edebi Eserler Sözlüğü, 1965
Ozanlar ve Yazarlar, 1981
Bulgaristan'da Türkçe Yer Adları Kılavuzu, 1988
En Ünlü Dünya Yazarları, 1988
Dünya Atasözleri: 155 Ulus ve Dilinden 16,175 atasözü, 1989
Türk Atasözleri, 1992
Bulgarların Aldığı Türkçe Adlar ve Soyadlar Sözlüğü, 1999
Balkanlarda Türkçe Yer Adları Kılavuzu, 2006
Azınlıkların ve Yabancıların Aldığı Türkçe Adlar ve Soyadları Sözlüğü, 2009
Yarınlara Doğru - Denemeler, 2009

 

Ders Notları:


Arşiv - Dosya Tanzimi ve Dokümantasyon Tekniği Ders Notları, 1979

 

Çevirileri:


Gagauzlar: Hristiyan Türkler - Manov, Atanas, 1939
Birimiz Hepimiz İçin: Bulgarca'dan 5 Hikaye, 1944
Şermin - Tevfik Fikret, 1946
Vatan Uğrunda - Jeromski, Stefan, 1946
Dünya Çocuk Masalları VI (Bulgar Masalları), 1946
Yeni Dünya Çocuk Masalları (Hint Masalları), 1951
Sihirli Çalgı, 1961
Kar Çiçeği, 1961
Ak Zambaklar Ülkesinde: Finlandiya - Petrov, Grigoriy, 1968
Gül ile Ay, 1969
Slav Alfabesini Yaratan Kiril ile Metodiy Kardeşler, 1970
Atatürk - M. Turhan Tan, 1974, (sadeleştirme)
Tekerleklerin Türküsü - Yovkov, Yordan, 1982
Kitap - Necip Asım Yazıksız, 1993
Bulgaristan Alevileri ve Demir Baba Tekkesi, 1998
Bir Türk Kadını Uğruna - Pelin, Elin, 2003
Kütüphanecinin Görevi - Ortegay Gasses, José, 2011

 

 

ÖNEMLİ TÜRKOLOGLAR VE LİNKLERİ

 

 

KAYNAKÇA

 

[1] https://www.turkeracaroglu.com/

[2] https://www.turkeracaroglu.com/

[3] https://www.turkeracaroglu.com/

[4] Mehmet Nuri Yardım, Derlemelerin Âşığı: Mehmet Türker Acaroğlu, https://fikiryolu.net/index.php?option=com_content&view

[5] Mehmet Nuri Yardım, Derlemelerin Âşığı: Mehmet Türker Acaroğlu, https://fikiryolu.net/index.php?option=com_content&view

[6] Bülent Ağaoğlu, “M. TÜRKER ACAROĞLU’NUN KİTAPLARI”, İstanbul, 06.06.2011KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Halk Ozanları Listesi 1 A ve K arası
2 ATASÖZLERİ (5)
3 Gagauz Manileri
4 Masal Nedir Bölümleri ve Özellikleri
5 BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİ FİNLANDİYA'DA KİTABI ÜZERİNE İNCELEME
6 M. Turhan Tan Hayatı ve Romancılığı

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016