Nazan Bekiroğlu Hayatı Eserleri Edebi Yönü


Nazan Bekiroğlu

( Doğum. 3 Mayıs 1957 Trabzon ) Yazar,  romancı akademisyen

.Hayatı

3 Mayıs 1957 günü Trabzon'da doğdu.  İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon’da yaptı. Edebiyata ilgi duyan bir ailenin üç çocuğundan en küçüğüydü. “Babası, “Hedef” adlı mahallî bir gazetenin sahibiydi ve edebiyatın yanı sıra Osmanlı tarihine ilgisi vardı. 14 yaşında iken babası vefat etti. Babası, İçinde Bir Sızı Var adlı hikâyesinin kahramanı olmuştur.” [1]Konuşma dili  bozulmasın diye sokaklara salınmadan büyütüldüğünü ifade Nazan Bekiroğlu “Kendi ifadesiyle “ehl-i kalem ve kelam” bir baba ile titiz ve oldukça eğitimli bir annenin, iki de ağabeyin ikliminde epey nazlanarak, korunarak, esirgenerek büyüdü..” [2]

 

Liseden sonra Erzurum'a giderek Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne devam etmeye başladı.  Öğrencilik yıllarında halk edebiyatında daha çok meyilliydi. 1979 yılında Erzurum Edebiyat Fakültesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.

Fakülte eğitiminden sonra öğretmenliğe başladı. Dört yıl lise öğretmenliği yaptıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak girdi (1985). [3]

 

Edebiyat Fakültesinde iken her zaman ona destek olan hocası Orhan Okay yönetiminde  “Halide Edip Adıvar'ın Romanlarının Teknik Açıdan Tahlili “ konulu doktorasını 1987 yılında tamamladı. Aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Şair Nigâr Hanım konulu Niğar binti Osman “  adlı çalışmasıyla doçent oldu (1995).

 

1995’te açılan Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Nazan Bekiroğlu 4 Mayıs 2001′de profesör oldu.

 

İlk kitabı olan Nun Masalları'nı 1997 yılında yayımlandı. Çeşitli dergilerde çok sayıda bilimsel makale, deneme ve öyküsü yayımlanmış olan yazar İki çocuk annesidir ve halen Trabzon’da yaşamaktadır.

 

ÖDÜLLERİ

 

Türkiye Yazarlar Birliği 2003 Yılı Deneme Ödülü (Cümle Kapısı)

Türkiye Yazarlar Birliği 2006 Yılı Hikâye Ödülü (Cam Irmağı Taş Gemi)

Halen Zaman gazetesinde Kültür-Sanat sayfasında köşe yazıları yayımlanmaktadır. Şiir, hikâye, deneme ve incelemeleri Dolunay, Türk Edebiyatı, Milli Kültür, Kayıtlar, Yedi İklim, Dergâh dergilerinde ve Zaman Gazetesi’nde yayınlandı.

 

Edebi Kimliği

 

“Nazan Bekiroğlu, öykülerinde yerli ve mahalli olanı, “içerden” bir bakış açısıyla ve postmodern anlatım teknikleriyle anlatır “ [4] Nazan Bekiroğlu birçok öyküsünde  postmodern edebiyatla özdeşleşmiş , ”  üst kurmaca başta olmak üzere metinlerarasılık, çoğulculuk, oyunsuluk, imgesel ve masalsı anlatım, tarihe yönelme, karşıt kullanımlara bir arada yer verme gibi birçok özelliği başarıyla kullanmıştır. “[5]

 

Akademisyenliğini öykülerine ve romanlarına yansıtmakta ustalık gösteren bir yazar oldu. Özellikle tahkiyedeki üslubu ile ilgi çeken yazar, kendine özgü, edebi bir üsluba sahip oldu. Tahkiye edici eserlerinde sanatsal ama anlaşılır bir dil kullandı. Eski edebiyatın süslü nesir geleneğini,  modern bir anlayış ve anlaşılır bir dille çağdaş edebiyata taşıdı.  Özellikle üslupçu bir yazar özelliği kazandı. Dile ve cümle bilgisine hâkim bir yazar olarak ifade bozukluklarına düşmeden sağlam bir cümle kurgusu ile yazdı. Özellikle benzetmeleri ve estetik çözümlemeleri ile dikkat çekti.

 

Türkçeye ve Türkçenin ses, kelime ve cümle dokusuna hâkim bir yazar olarak sağlam bir dil örgüsüne sahip zarif ve akıcı, bir tahkiyeci anlatım geliştirdi. Diğer kadın yazarlar gibi ezik kadın imajı ve feminist saplantılara kapılmadan ayakları yere basan konularda yazılar yazdı. İfadede estetik niteliklere dğer veren bu yönü ile diğer pek çok yazarımızdan ayrılan ve kendine özgü bir yer bulan bir yazar oldu. Anlatımlarında ve eserlerinde klasik edebiyatın konularını ve motiflerini şiirsellikle örülü ritmik ve melodik bir dille kullanmaya özen gösterdi.

 

Kendi deyimiyle “zor anlaşılan”  yazan olan yazar, elit ve  estetik değerleri önde tutan üslupçuluğu  ve  mistik  düşüncelerle yoğrulmuş, girift  ve zengin kültürel birikimi ile  elit bir kesite hitap eden bir  yazar oldu.  Hayat ve varoluş hakkında doğu kültürü ekseninde gelişen düşüncelerini dile getirdi. Tasavvuf edebiyatından aldığı sentezleri çağının görüşleri ile bağdaştırmaya çalışan fikirsel bir zemin üzerinde yoğunlaştı.

 

Şiirden ziyade nesir ile uğraşan Bekiroğlu nesirde ise şiirselliği yakalayan bir yazar oldu. “Nesrin dili, biraz mücadeleyle, hissettiğim ve düşündüğüm çok şeyi istediğim biçimde ifade etmeme yetkin. Üstelik bu nesir, şiirselliği de taşıyabiliyor. Sanatların sultanı olan şiir, şairlere kalsın.”[6]

 

 

Yayınlanmış Kitapları

 • Nun Masalları (Öykü; Dergâh Yayınları, 1997)
 • Şair Nigar Hanım (İnceleme; İletişim Yayınları, 1998)
 • Halide Edip Adıvar (İnceleme; Şule Yayınları, 1999)
 • Mor Mürekkep (Deneme; İyiadam Yayınları, 1999)
 • Yûsuf İle Züleyha / Kalbin Üzerine Titreyen Hüzün (Şark Mesnevîsi, Timaş Yayınları, 2000)
 • Mavi Lâle, Yitik Lâle (Deneme, İyiadam Yayınları, 2001)
 • İsimle Ateş Arasında (Roman, Timaş Yayınları, 2002)
 • Cümle Kapısı (Deneme, Timaş Yayınları, 2003)(TYB 2003 Yılı Deneme Ödülü)
 • Cam Irmağı Taş Gemi (Hikâye, Timaş Yayınları, 2006) (TYB 2006 Yılı Hikâye Ödülü)
 • Lâ: Sonsuzluk Hecesi (Roman-Mesnevi, Timaş Yayınları, 2008)
 • Yol Hali (Deneme, Timaş Yayınları, 2010)
 • Nar Ağacı (Roman, Timaş Yayınları, 2012)
 • Mimoza Sürgünü (Deneme, Timaş Yayınları, 2013)
 •  

KAYNAKÇA

 

[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Nazan_Bekiro%C4%9Flu

[2] https://tr.wikipedia.org/wiki/Nazan_Bekiro%C4%9Flu

[3] Dr. Aslan Tekin Edebiyatımızda  İsimler. Elips Yyaınları 2005, s. 107

[4] Külahlıoğlu İslam, Ayşenur (2004), “Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesi”, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları, 333-334.

[5] BAŞ, Selma, ÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE POSTMODERNİST EĞİLİMLERE BİR ÖRNEK: NAZAN BEKİROĞLU’NUN NUN MASALLARI, https://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015

[6] Nazan Bekiroğlu Ile Söyleşi-2, https://www.ayvakti.net/ayvakti-soylesi/item/nazan-bekirolu-ile-soeylei-2KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Halide Edip Adıvar Zeyno’nun Oğlu Hakkında İnceleme ve Özeti
2 Halide Edip Adıvar Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği
3 Postmodern İhanetler
4 Yusuf ile Züleyha Hikayesi Kökeni Yazarları Özeti
5 Erzurum'un Tarihi Turizmi ve Doğal Güzellikleri
6 ROMAN İNCELEMESİ NASIL YAPILIR?

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016