Prof. Dr. Şerif Aktaş Hayatı Eserleri


 

Prof. Dr. ŞERİF AKTAŞ 

 

Prof. Dr. Şerif AKTAŞ (Elazıg, Refahiye, Pınaryolu Köyü 05.02. 1945- Ankara 09.06. 2013)

Batılılaşma dönemi Türk edebiyatı alanındaki çalışmaları  tanınan bir bilim adamı olan Aktaş, Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Pınaryolu Köyü'nde 15 Şubat 1945 tarihinde doğdu.  İlkokulu doğduğu köyde, ortaokulu ise ilçesi olan  Refahiye'de bitirdikten sonra 1960'ta parasız yatılı lise imtihanını kazanarak Erzurum Lisesi'nde öğrenime başladı.  “Yokluk ve yoksulluklar sebebiyle,  Erzurum Lisesi yatılı sınavlarını kazanmasını hayatının en büyük başarısı olarak kabul etti.”[1] Kötü şartlara rağmen bu okulunu bitirdi.

 

Liseden sonra aynı ildeki Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne devam etmeye başladı.  Bu okulda  yükseköğrenimini tamamlayan Aktaş,  öğretmenliğe başladı.  1967 yılında İlk görev yeri olan Bayburt Lisesinde öğretmenlik görevine başladı. 1970 yılında Erzincan Ticaret Lisesinde Edebiyat Öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Erzincan’da  öğretmenlik yaparken  Prof. Dr. Kaya Bilgegil'in danışmanlığında  “Refik Halid Karay'ın Eserleri Üzerine Bir Araştırma” adlı tezini dışarıdan vererek   edebiyat doktoru unvanını aldı.  14 Aralık 1973

 

01 Mart 1974'te Kâzım Karabekir Eğitim Enstitüsü Edebiyat Öğretmenliğine atandı. 1975'te Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde uzman olarak çalışmaya başladı. 1976 da aynı fakültede doktor asistan oldu.  Mayıs 1978-Aralık 1979 tarihleri arasında  Atatürk üniversitesi tarafından Fransa’ya gönderildi. [2]

 

“Ahmed Rasim'in Eserlerinde İstanbul”  adlı tezi ile 1981'de doçent oldu. 1984 yılında yeni açılan  Fırat üniversitenin edebiyat bölümünde  hiçbir öğretim üyesi olmadığı için  Elazığ Fırat  Üniversitesinde de dersler vermeye başladı. [3] 1989 yılı sonralarına kadar hem Erzurum Atatürk, hem de  Elâzığ  Fırat Üniversitesinde de ders verdi. Birçok yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirdi.

 

1987'de de profesörlüğe yükseldi. 1988 Ocak ayından Mart 2001'e kadar Kırıkkale Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak çalıştı.. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Kırıkkale Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

 

1989-1995 yılları arasında Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde dekanlık yaptı.  1996-1997 öğretim yılında  Ahmet Yesevi  Türk-Kazak Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı görevinde bulundu. 2005 yılında yenilenen Türk Dili ve Edebiyatı müfredatının komisyon başkanı olarak görev yaptı.[4]

 

1988-2001 arasında Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak çalıştı.   2001'de Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçti ve 2002'den  2013 yılına kadar  Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanlığını yaptı.

 

Evli ve üç çocuk babası  olan 68 yaşındaki Şerif Aktaş, 10 Haziran 2013’te vefat etti. 11 Haziran 2013’te  Erzincan'ın Refahiye ilçesi Merkez Camisinde kılınan öğle namazı sonrasında  doğduğu köy olan Pınaryolu köyünde toprağa verildi.[5]

 

Roman Sanatı ve Roman İncelemesine GirişEdebiyatta Üslup ve Problemleri isimli kitapları ve bazı makaleleriyle edebiyat biliminin teorik birikimine ciddi katkılarda bulundu. Türk edebiyatında roman incelemesi konusunda ilk ciddi çalışmaları yapan akademisyen olarak dikkati çekti. Çeşitli dönemlerdeki edebiyatçılar ve edebi dönemler hakkında ciddi çalışmalarda bulundu. Dünya Hâli Bu adlı  şiir kitabında ise hem akademisyen  hem de sanatçı olduğunu ortaya koymuş oldu.

Türkiye Yazarlar Birliği ve Türkiye Milli Kültür Vakfı “Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Girişi” adlı çalışması Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü’ne layık görüldü.  1985’te de  Türkiye Milli Kültür Vakfı Ödülünü aldı.(1985)[6]

 

 20’nin üzerindeki kitap yazdı. Bunlardan 19 tanesi basıldı. 66 makalesi doksana yakın bildiri, kitap bölümü, çeviri ve konferans verdi.  20’ye yakın yüksek lisans, 30’a yakın doktora tezi danışmanlığı yaptı. [7][8]

 


Basılmış Kitapları

 

 • Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Birlik Yayınları, (2. Baskı Akçağ Yayınları) Ankara 1984
 • Edebiyatta Üslup ve Problemleri, Akçağ Yayınları, Ankara 1986
 • Refik Halit Karay, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1986
 • Ahmet Rasim, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1987
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1987
 • Ahmet Rasim’in Eserlerinde İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1988
 • Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi I, Akçağ Yayınları, Ankara 1996
 • Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi II, Akçağ Yayınları, Ankara 1998
 • İlköğretim Türkçe 6, Prof. Dr. Şerif Aktaş, Doç. Dr. Osman Gündüz, Yard. Doç. Dr. Yakup Çelik, Araş. Gör. Hüseyin Alaçatlı, Akçağ Yayınları, Ankara 1996
 • İlköğretim Türkçe 7, Prof. Dr. Şerif Aktaş, Doç. Dr. Osman Gündüz, Yard. Doç. Dr. Yakup Çelik, Araş. Gör. Hüseyin Alaçatlı, Akçağ Yayınları, Ankara 1996
 • İlköğretim Türkçe 8, Prof. Dr. Şerif Aktaş, Doç. Dr. Osman Gündüz, Yard. Doç. Dr. Yakup Çelik, Araş. Gör. Hüseyin Alaçatlı, Akçağ Yayınları, Ankara 1996
 • Yazılı ve Sözlü Anlatım, (Kompozisyon Sanatı), Akçağ, Ankara 2001 s.330
 • Refik Halit Karay, Akçağ Yay. Ankara 2004
 • Refik Halit Karay, (Edebiyatımızın Zirvesindekiler Serisi) Akçağ Yay. Ankara 2004
 • Ahmet Rasim, (Edebiyatımızın Zirvesindekiler Serisi) Akçağ Yay. Ankara 2004
 • Sınıf, Dil ve Anlatım, Bilge Ders Kitapları, Ankara 2005
 • Sınıf, Türk Edebiyatı, Bilge Ders Kitapları Ankara 2005
 • Dil ve Anlatım Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (9. - 12. Sınıflar) MEB Yay. Ankara 2005 
 • Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (9. - 12. Sınıflar) MEB Yay. Ankara 2005 ( 
 •  

ÖNEMLİ TÜRKOLOGLAR VE LİNKLERİ

 

KAYNAKÇA 

 

 • [1] İsmail ÇETİŞLİ, EDEBİYAT AKADEMYASINDA BÜYÜK KAYIP: HOCAM PROF. DR. ŞERİF AKTAŞ /https://www.yeniturkedebiyati.com/makale/diger/1324-edebyat
 • [2] İsmail ÇETİŞLİ, agy
 • [3] İsmail ÇETİŞLİ, agy
 • [4] DR. YAKUP ÇELİK, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/aktas-serif
 • [5] Çelik, Yakup (ve diğerleri) (2012). Şerif Aktaş'a Armağan.Ankara: Kurgan Edebiyat Yayınları.
 • [6] https://websitem.gazi.edu.tr/site/saktas/academic, son erişim, 12-01 -2016
 • [7] İsmail ÇETİŞLİ, agy.
 • [8] https://websitem.gazi.edu.tr/site/saktas/academic, son erişim, 12-01 -2016


KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Ahmet Yesevi Hayatı ve Tasavvuf Edebiyatının Başlangıcı
2 ROMAN İNCELEMESİ NASIL YAPILIR?
3 Refik Halit Karay İstanbul’un Bir Yüzü Hakkında Konu Özet İnceleme
4 Refik Halit Karay Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri
5 YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU BİR SÜRGÜN HAKKINDA KONUSU ÖZETİ
6 Yakup Kadri Hayatı Edebi Yönü Eserleri
7 Ahmet Rasim Hayatı ve Eserleri
8 Erzincan İli Tarihi, Kültürel ve Doğal Güzellikleri

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016