TİYATRO YAZARLARIMIZ LİSTESİ

 

         BAŞLICA TİYATRO YAZARLARI

 

TANZİMAT VE SERVETİ FUNUN

 

 •  Ahmet Vefik Paşa
 • Tehodor Kasap 
 • Şinasi
 • Ahmet Mithat Efendi
 • Namık Kemal
 • Direktör Ali Bey
 • Recaizade Mahmut Ekrem
 • ABDÜLHAK HAMİT TARHAN
 • Ebüzziya Tevfik 
 • Feraizcizade Mehmet Şakir
 • Hüseyin Suat Yalçın
 • Mehmet Rauf
 • Faik Ali Ozansoy
 • Ali Ekrem Bolayır
 • Manastırlı Mehmed Rifat
 • Safveti Ziya
 • Beşir Fuad (1852-1887),
 •  

 

MİLLİ EDEBİYAT VE MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ

 

 • Muhsin Ertugrul
 • Musahipzade Celal
 • Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU
 • Refik Halit Karay
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar,
 • Halit Fahri Ozansoy
 • Halide Edip Adıvar,
 • AHMET KUTSİ TECER
 • İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci 

 

 

CUMHURİYET DÖNEMİ

 •  
 • Adalet Ağaoğlu,
 • Ahmet Refik Erduran
 • Aka Gündüz
 • Aziz Nesin
 • Başar Sabuncu
 • Bekir Büyükarkın
  Bilgesu Erenus 
 • Burhan Felek 
 • CAHİT ATAY
 • Cevat Fehmi Başkut 
 • Çetin Altan
 • Dr. Dilâver Cebeci
 • Dinçer Sümer
 • Ebüzziya Tevfik 
 • Erol Toy
 • Emine Işınsu ÖKSÜZ
 • Ergin Orbey
 • Faruk Nafiz Çamlıbel,
 • Fatma Nezihe Araz 
 • Fazıl Hayati Çorbacıoğlu
 • Ferhan Şensoy
 • Fikret Otyam 
 • Güngör Dilmen
 • Güner Sümer
 • Haldun Taner
 • Hidayet Sayın
 • İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU
 • İsmet Küntay
 • Kerim Korcan
 • Lale Oraloğlu
 • Macit Koper
 • Memet Baydur 
 • Melih Cevdet Anday
 • Muzaffer İzgü
 • Nazım Kurşunlu 
 • Necati Cumalı
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Nihad Sâmi Banarlı 
 • Oğuz Atay
 • Orhan Asena 
 • Orhan Kemal
 • Orhan Hançerlioğlu
 • Oktay Arayıcı 
 • Oktay Rıfat HOROZCU
 • Recep Bilginer
 • Rıfat Ilgaz
 • Sabahattin Kudret AKSAL
 • Sadık Şendil
 • Sabahattin Ali
 • Samet Ağaoğlu
 • Sermet Çağan
 • Sedat Veyis Örnek
 • Selahattin Batu H
 • Suat Taşer 
 • Şahap Sıtkı İlter 
 • Turan Oflazoğlu 
 • Tarık Buğra
 • Turgut Özakman 
 • Tuncer Cücenoğlu,
 • Talip Apaydın
 • Ülker Köksal,
 • VÜSAT O. BENER
 •  Vasıf Ongören
 • Vasfi Uçkan,
 • Yıldırım Keskin
 •  

İLGİLİ YAZILARIMIZ VE LİNKLERİ 

 KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 TİYATRO YAZARLARIMIZ LİSTESİ
2 TİYATRO GÜNLERİNDE
3 Tiyatro Nedir Eseri Oyunu ve Unsurları
4 Tiyatronun Tarihi Tragedyalardan Dramlara Kadar
5 Tiyatronun Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
6 Tiyatro Çeşitleri ve Terimleri
7 Komedya Komedi Tarihçesi Özellikleri Türleri
8 Tragedya Trajedi Nedir ve Özellikleri
9 Dram Nedir Tarihçe Özellikleri Temsilcileri
10 Müzikli Tiyatro : Opera Operet Bale Revü Skeç

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016