Mütekerrir Nedir?


Mütekerrir  Nedir?

 

Osmanlıca  yazılışı mütekerrir, متكرر ، mütekerrire :   متكرره

Mütekerrir, mütekerrire, Arapça kökenli bir sözcüktür.  Bu sözcük tekrar eden anlamında  ( krr)  kökünden kürûr, kökünden gelmektedir.  Bu nedenle, mütekerrir  ve mütekerire sözcükleri,  kerrür , tekrar, tekerrür , kelimeleri ile aynı kökenden gelirler.

Edebiyatta mütekerir. Mütekerrir sözcüğünün sözlüklerdeki anlamları, tekrar eden, tekrarlanan, birden fazla vuku' bulan, birkaç kere olan[1] anlamlarına gelir. Mütekerrir sözcüğü sözlük anlamları ile alakadar olarak edebiyatta da bir terim olarak kullanılır. Eğer Bmurabba, muhammes, müseddes gibi  musammat- [2] türü manzumelerin dörtlük veya bentlerindeki son dize aynen tekrar ediyorsa buna mütekerrir murabba, muhammes, müseddes vb denir. ( bkz Murabba Nedir Mütekerrir ve Müzdeviç Murabba ve Özellikleri ...)

 

ÖRNEKLER


MÜTEKERRİR MUHAMMES

Münâcât-ı Muhammes

Şehrâh-ı muhabbet ki, tarîk-i ezelimdir

Ser-menzil-i aşk, eski mekân u mahâlimdir

Yoldan koyan ammâ beni tûl-i emelimdir

Bu çâk-i girîbana sebep kendi elimdir

Hep çekticeğim kendi cezâ-yı amelimdir

 

Yazık bana kim, bunca zaman olmadım irşâd

Kaldım heves-i şâdî ile dehrde nâşad

Kangı amelimle olayım lâyık-ı âzâd

Destimde ne tesbih ü zebanımda ne evrad

Hep çekticeğim kendi ceza-yı amelimdir.[3]

….

MÜTEKERRİR MURABBA

Perişan halin oldum sormadın hal-i perişanım 
Gamından derde düştüm kılmadın tedbir-i dermanım 
Ne dersin rüzgarım böyle mi geçsin güzel hanım 
Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım 

Esir-i dam-ı aşkın olalı senden vefa görmem 
Seni her kanda görsem ehl-i derde aşina görmem 
Vefa vü aşinalık resmini senden reva görmem 
Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım   Fuzuli

 

İLGİLİ LİNKLER VE KONULARIMIZ

 

Musammat-nedir-musammat-nazim-bicimleri/

Museddes-ornekleri-mutekerrir-ve-muzdevic/66052

Mutekerrir-muzdevic-ve-musammat-murabba-ornekleri/65855

Mutekerrir-muzdevic-ve-diger-museddes-ornekleri/65894

Muzdevic-ve-mutekerrir-muhammes-ornekleri/65885

Murabba-nedir-mutekerrir-ve-muzdevic-murabba-ve-ozellikleri/65854

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016