Vassaf Bey Romanı ve Hakkında Memduh Şevket Esendal

 
 
Yazıda “Mustafa Memduh Şevket Esendal’ ın Vassaf Bey ”   romanı hakkında bilgiler, romanının özeti,  romanın konusu, ana fikri,  romanın kahramanları, romanın olay örgüsü,  romanın yazarı,  “Memduh Şevket Esendal’ ın” hakkında bilgiler “Vassaf Bey  “   romanın şahıs kadrosu  yazarın diğer romanları, “Mustafa Memduh Şevket Esendal’ ın Vassaf Bey  “   adlı eserden alıntılar yer alır.  Eser hakkında yorumlar,  romanın anlatım tekniği, yazarın bakış açısı, romanın tekniği, romanın türü, çevrildiği diller, eserin basım yılı, basım hikâyesi, yazar ve eseri arasındaki, eserle yazarın biyografisi arasındaki alakalar incelenmiştir.
 
 
VASSAF BEY
 
Vassaf Bey romanı Türk edebiyatında Cehov – tarzı kesit – hikâyeleri ile de  tanınanMustafa Memduh Şevket Esendal ’ ın yazmış olduğu bir romanıdır.  Bu roman Ayaşlı ve Kiracıları [1] adlı romanı ile birlikte Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Ankara’nın panoramasını çizdiği ikinci romanıdır.
 
Vassaf Bey adlı roman Mustafa Memduh Şevket Esendal ‘ın  ölümünden önce yazılmış ama ölümünden sonra 1983 yılında basılmıştır.  Vassaf Bey romanı yazarın Ayaşlı ve Kiracıları  adlı  eserinden sonra en önemli romanıdır.
Mustafa Memduh Şevket Esendal  öykülerinde ve romanlarında  gündelik hayatın sıradan olaylarını realist bir gözlemle anlatmayı seven basit insanların hayatlarından topluma anlatmaya çalışan realist bir gözlemcidir.
 
Sıradan insanların sıradan maceraları hatta günlük yaşamı ile  cumhuriyettin ilk yıllarındaki şehirleri bu şehirlerin sosyo ekonomik  yapısını, mahalleler, arasından, pansiyonlardan, sokak aralarından anlatmıştır. Yazarın bu romanı da bu özelliklere sahiptir. Yazar bu romanında  “ yaşam içinde insan ilişkilerini eksen alarak, 1930’ların Ankara’ “ , “ bu yıllarda yaşanan küçük burjuva hayatını”  sosyo kültürel ve ekonomik yönlerden anlatmaktadır. Yazar Ayaşlı ve Kiracıları  adlı eserinde de[2] Ankara’daki bir pansiyondan bakarak Ankara’yı anlatmıştır.
 
Çorlu da doğmasına  uzun bir müddet de İstanbul’da yaşamasına  rağmen  uzun yıllar Milletvekilliği yapmış olan MEŞEnin [3]öykülerinde  ve romanlarında Ankara tasvirleri öne çıkmaktadır.
 
Yazar bu romanında aile kurumu ve doğru bir evlilik yapmanın önemi üzerinde durmaktadır. Yazar bu romanı ile toplumun refahı, sükûneti manevi dünyası için doğru evlilikler yapılmasını;  ev ve aile nizamının ne denli önemli olduğunu i vurgular.
Yazar Perihan’ın dünyasından ve Vassaf Bey’in eylemlerinden hareketle evlilik ve ailenin toplum nizamı ve ahlakı üzerindeki önemini açığa çıkartmaktadır.  Romandaki olaylar, eylemler, adetler, gelenekler, görenekler ve gündelik hayattan yapılan kesitlerle de çiçeği burnunda başkent Ankara’nın o yıllardaki cemiyet hayatını, kültürel, siyasi ve sosyal yapısını gözler önüne sermektedir.
 
Yazar bu amaçla nikah törenleri,  balolar,  insani ilişkiler üzerinde durmuştur.
 
 
 
ROMANIN KONUSU
 
Roman,  evlilik hayalleri kuran bir genç kız  olan Perihan’ın  etrafında dönmektedir.  Vassaf Bey, mirasını ona  bırakmış Tuğrul adında bir akrabasını da  evlensinler idye ona göndermiştir. Böylece Vassaf Bey, hem Perihan’a mirasını bırakmış hem de Perihan’a doğru  bir insan ile  doğru bir bir evlilik  yapmasını önermiştir.
 
Vassaf Bey, romanı Ankara’nın 1930’lu yıllarındaki genç bir kızın  evlilik öyküsü ve gündelik hayatını anlatır. Roman,  Ankara’da varlıklı bir aile ve kızları Perihan’dan hareketle o yıllardaki Ankara’nın sosyal, ekonomik, kültürel hayatını gözler önüne sermektedir.
 
Roman Nikâh törenleri, yapılan balolar etrafında insanlar ve ilişkilerini derin ve detaylı gözlemlerle Ankara’nın başkent olduğu ilk yıllarındaki sosyal hayatı ve değişmekte olan kültürel yapıyı yansıtır
 
ROMANIN ÖZETİ 
 
Perihan varlıklı bir aileden gelen ve evlilik hayalleri kuran bir genç kızdır.  Perihan güzelce bir kız olmasına rağmen görücü usulü ile gelen kısmetleri ya reddetmiş ya da birçok aksilik sonucu henüz evlenecek birini de bulamamıştır.
 Bir gün yakın arkadaşı ve sırdaşı Behice’ye mahallelerinde bulunan 70 li yaşlarındaki Vassaf Bey ile evlenmeye karar verdiğini söyler.   Behice ise , “ Vassaf Bey babandan yaşlı bir adam, bu evlilik olmaz “ dese bile Perihan arkadaşını dinlemez ve bu isteğin Vassaf Bey’e iletmesini ister.
 
Behice,  üstü kapalı bir şekilde bu talebini Vassaf Bey’e iletir. Fakat yaşlı bir adam olan Vassaf Bey bu teklifi kabul etmez.
Bunun üzerine Perihan bu olaya üzülmüş, yaşlı bir adam tarafından bile reddedilmesinden dolayı da kızgındır. Perihan bir müddet sonra bu olayı unutur ama, kısa bir süre sonra Vassaf Bey’in ölüm haberi gelir. Yaşlı  ve kimsesiz adam evinde  ansızın ölmüştür.  
 
Perihan ise Vassaf Bey’in ölümüne pek de aldırmamış, ablasının düğününde tanışıp dans ettiği doktorla evlenmeyi hayal etmeye başlamıştır.
 
Düğünün ertesi günü temiz yüzlü genç bir adam, elinde bir mektup ve sandık ile Perihan’ın yanına gelir.   Bu sandık ve mektup Vassaf Bey’den gelmektedir.  Vassaf Bey,   Perihan'a annesinden yadigârı kalan yüzükleri ve bir duvak göndermiştir. Mektupta da ' bu gence sahip çıkınız ' yazmaktadır.
 
Behice, Vassaf beyin asıl istediği şeyin Perihan’ın bu genç adam ile evlenmesi olduğunu söyler. Perihan'ın aklı büsbütün karışmıştır.  Bu delikanlı kimdir hem de evlenmek hayalini kurduğu doktor da onu aramamaktadır.  Açıkçası Vassaf Bey mirasını ona bırakmış ama Tuğrul adındaki sevdiği bir akrabası ile de evlenmesi şartını koymuştur.
Romandaki olaylara yön veren Vassaf Bey hem Tuğrul’dan hem de Perihan’dan istediği şey sağlıklı ve mutlu bir yuva kurmalarıdır.
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016