Cromwell Önsözü ve İçeriği

 
 
Cromwell Önsözü
 
Romantizm akımının manifestosu olarak da kabul edilen Cromwell Önsözü Wictor Hugo’nun 1827 de yayınlanan aynı adlı tiyatro oyununun önsözüdür.
 
Cromwell önsözü olarak edebiyat tarihine geçen bu önsöz yazarın aynı adlı tiyatro eserinden de önemli hale gelmiş,  bu önsöz o güne kadar üç birlik kuralı ile oynanan tragedyalarının alternatifi olan drama türünün ortaya çıkışını ilan ettiği gibi klasik edebiyat anlayışının karşısına romantizmi diken bir anlayışın da manifestosu olmuştur.  Bu nedenle Cromwell Önsözü Hugo’nun trajedi ve komedilere karşı alternatif bir tiyatro oyunu türü olarak dram türünün özelliklerini ortaya koymaktadır.
 
Katı bir kuralcılığı savunan ve o güne kadar tahtından indirilemeyen klasizme alternatif bir sanat anlayışı ile ortaya çıkan romantizm işte bu önsöz ile kendi kurallarını ortaya koymuş olur.  Bu nedenle Cromwell önsözü Hugo’nun romantizmin kurallarını ortaya koyan bir bildiri özelliği kazanmış, Hugo’nun Cromwell adlı dram kendisinden çok işte bu önsözü ile dünya edebiyatında kendine yer ayırmıştır.
 
Hugo bu önsözünde kalsizmin katı kurallarına karşı esnekliği getirmiş; klasizmin akılcılığına karşı duyguyu, seçkinlere ve aristokratlara yönelik yüzüne karşılık halk zevkine yönelmeyi,   üç birlik kuralına karşı alternatif zaman ve mekan unsurlarını, seçkin  kişiler, seçkin, konular, seçkin  mekan  vb aristokratik kurallarına karşı doğallığı, kurallara karşı kuralsızlığı,  duygulara ve düş gücüne dayalı bir anlayışı önermiştir.
 
Cromwell önsözü özellikle romantik dramın manifestosu olarak kabul edilmiş; bu önsöz ve adını aldığı oyun Dünya edebiyatında Cromwell adlı oyun ve Cromwell Önsözü ile geçmiştir.
 
 
CROMWELL ÖNSÖZÜNÜN İÇERİĞİ
 
Victor Hugo bu önsözünde dünya edebiyatı tarihini üç döneme ayırır. A) lkel zamanlar (lirizm çağı), B) antik zamanlar (epik zaman)  C) modern zamanlar.
 
Hugo daha sonra dramanın özelliklerini şu şekilde ortaya koyar.
 
Üç Birlik Kuralının Reddedilmesi:   Hugo , üç birlik kuralının gerçeğe benzerlik ilkesine aykırı olduğunu ortaya koyar. Olayların aynı zamanda ve aynı mekânlarda bir gün içinde geçmesi ve oyunların üç perde içinde başlayıp bitmesi olanak dışıdır ve gerçekliğe aykırıdır.
Hugo, bir oyunun veya edebi eserin sadece komediye veya  sadece trajik olaylara dayanmasını mantıksız bulmuştur. Hayat hem trajik hem de komik olaylar ile iç içe olduğuna göre oyunlarda da bu unsurlar iç içe olmalıdır.
 
Cromwell'de beş oyun beş perde de gerçekleşir: Üç Vinç Lokantası, Beyaz Salon Ziyafet Salonu, Beyaz Salon Boyalı Oda, Beyaz Salon Park Potternary ve Westminster Salon. .
 
Klasik tragedyaların konularının yüksek zümreye asiller ve asilzadeler yakıştığı düşünülen konulardan seçilmiş olması edebi eserlerin ve oyunların belli bir zümreye hitap edebilir hale getirmektedir.  Kişilerini asilzadeler, tanrılar, tanrıçaların oluşturduğu seçkin kostümlerin ve eşyaların kullanıldığı eserler herkese hitap edemez.  Hayat hem gülünç hem de dramatik olaylar ile iç içedir. Öyleyse hem komedi hem de melodramlar iç içe olmalıdır.   Crowmwell adlı oyunda bu nedenle hem komedi hem de trajik olaylar iç içe verilmiştir.   
 
Tragedyalardaki yüce ve seçkin üslup yerine manzum ve nesir karşımı bir dil öneren Hugo,  halkın da anlayabileceği bir ifade önermiştir.
 
Cromwell Önsözü bizim edebiyatımızı ve edebiyatçılarımızı da etkilemiş Namık Kemal tiyatro oyunlarını yazarken hayranı olduğu Hıgo’dan, onun Cromwell önsözündeki fikirlerinden Cromwell ve Hernani adlı oyunlarından etkilenerek oyunlarını yazmıştır.
 
Aynı etkiler Hamit’de de görülmüş Abdülhak Hamit  yazdığı eserlerini Hugo’nun ve Corneille’nin  eserlerinden etkilenerek yazmış; bu nedenle Cromvell Önsözündeki ilkelerden esinlenmiştir.
 
 


KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Sefiller Hakkında Konu Özet İnceleme ( Victor Hugo )
2 Notre Dame'nin Kamburu Victor Hugo Bölüm Bölüm Uzun Özeti
3 Namık Kemal Vatan Yahut Silistre Hakkında Bilgi Özet İnceleme
4 Vadideki Zambak ve Özeti H. D. Balzac
5 Tanzimat ve Islahat Fermanları Yenilikler Başarı ve Başarısızlıkları
6 Tanzimat Edebiyatında Şiir Roman Hikaye Gazetecilik Dil ve Sanat
7 Romantizm Akımı Nedir Tüm Özellikleri Tarihçesi Sanatçıları Eserleri

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016