Açıklamalı Mazmunlu Beyitler

 
 
Açıklamalı Mazmunlu  Beyitler
 
Musavvir-i ezel edeli nakşını tasvîr
Yüzünü hâke sürer Çîn içinde sûretler               (Şeyhi, G. 60/3:156)
 
(Allah nakşını tasvir ettiğinden beri, Çin içinde resimler yüzünü toprağasürer.)
 
Sûret ü nakşı gözleyen kâfîr ü büt-perest olur
Âşık-ı sâdık olanın hâtırı lem-yezeldedir         (Şeyhi, G. 37/4:133)
 
(Resim ve nakşı gözleyen kâfir ve putperest olur, sadık aşık olanın gönlü kalıcıdır.)
 
Çîn bütleri gibi yüzün ayına reşk eder
 Nakş u nigârle âyîne-i âsumân dahı                (Şeyhi, G. 172/4:268)
 
(Güneş bile nakış ve resimle, Çin putları gibi aya benzeyen yüzünü kıskanır.) 
 
Saçın küfrün yüzü nûrun görürse zâhid ü râhib
Bu mescidden diye yâ hû vü ol büt-hâneden ya hû          (Şeyhi, G. 145/5: 241)
 
(Zahid ve rahip, saçının karalığını ve yüzünün nurunu görseler, biri mescitten
‚yâ hû (Ey Allahım‛ digeri de kiliseden ‚yâ hû ‛ diye söyler.)
 
Açaldan cehre-i hûbun gönül göz yumdu cennetten
Görürken şekl-i rûhânî ne lezzet nakş-ı Mânî'den      (Şeyhi, G. 135/2: 231)
 
(Güzel yüzünü açtığından beri gönül cennetten gözünü yumdu, ruhanî şekilleri görünce Mânî’nin resimlerinde lezzet kalmadı.)
 
Ben sâde-dile reng ile nakş oynadı bir bul
Bu nakş-ı nigâra gözüm andan nigerândır         (Şeyhi, G. 34/7: 130)
 
 (İşlenmiş bir tahta ben saf gönüllüye hile ile oyun oynadı; gözüm bu nakış ve resme o yüzden bakar.)
 
Levhinde sînesinin yüz da'vet okuyaydım
Heykel yerine bir kez kılsa kolun hamâyil         (Şeyhi, G.110/2: 206)
 
(Heykel yerine bir kez kolunu muska kılsa, Sinesinin levhasında yüz davet okurdum.)
 
Sedat KARDAŞ, DİVAN ŞİİRİNDE RESİM VE HEYKEL, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 47, ERZURUM 2012, 119-146
 
*       Şeyhi Divanı
 

Şairin Diğer Şiirleri


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...