KASİDE

 
KASİDE
 
 
(İSEN, M. ve KURNAZ, C. 1990: Şeyhî Dîvânı,
Ankara.- II.Muradı övdüğü sekizinci kasideden bölümler )
 
 
Ey devletin günüyle rûşen cemâl-i âlem
Pîrûz tâli’inle ferhunde-fâl âdem                       K, 8/1
Devlet cemâli hattı tîgin yüzünde nokta
Nusret arûsu zülfü nîzen ucunda perçem         K, 8/4
Zinde adınla dünyâ niteki cân ile ten
Dem-sâz özünle devlet şöyleki zîrle bem          K, 8/ 5
Yağmur yerine bâğa dürr ü güher saçaydı
Feyzin bihârı verse nîsân bulutuna nem           K, 8/7
Zâtın ıyândır illâ vasfın beyâna gelmez
Yâ nûrsun musavver yâ rûhsun mücessem        K, 8/9
Ta’mîr-i mülke adlin reşk-i revân-ı Kisrâ
İhyâ-yı dîne hükmün nutk-ı Mesîh-i Meryem      K, 8/12
Hayr ile çün cihâna bastı kadem vücûdun
Her zerre yer ü gökte zikr etti hayra makdem    K, 8/13
Râyını Berhemen’den hikmet gözile gönlüm
Dedi ki yeğ görürven dedim asabte fe’lzem       K, 8/14
Ahmed cemâli gibi bahtın yüzü münevver
Îsâ makâmı gibi tahtın yeri mükerrem                 K, 8/15
Keffin sehâda döktü bahrın yüzü suyunu
 Ol gussadan erişti gamâma nâle vü gam            K, 8/17
Hükm-i siyâsetinden baş çekse çerh-i serkeş
Kahrın bozar esâsın olsa ne denli muhkem         K, 8/18
Envâr-ı fethe etti Hak eşiğini matla’
Erzâk-ı halka kıldı Râzık kapını maksem          K, 8/20
Kuvvette şevketin ger eflâkden yiğindir
 İzz ü şerefte ola bin mertebeyle akdem         K, 8/21
Kankı gönüle k’ura gerdûn-ı dûn cerâhat
Ursun yüzin izine kim bula zahma merhem      K, 8/23
Ol şâh-ı mâh- peyker sultân-ı heft-kişver
K’emrindedir serâser Efrenc ü Türk ü Deylem  K, 8/35
Ömrün cihâna hem-ser gerdin sipihre efser
Devrin devâma müncer bahtın bekâya munzam K, 8/41
 
*       Şeyhi Divanı
 

Şairin Diğer Şiirleri


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...