Gazel Âyîne-dâr-ı ibret olup âsiyâ bana


Esa
17.6.2016
Gazel
 
Âyîne-dâr-ı ibret olup âsiyâ bana
Oldı medâr-ı çarh-ı felek rû-nümâ bana
 
Bir üstühâna kendisi muhtâc iken henüz
Düşmez hayâl-i sâye-i bâl-i hümâ bana
 
Âfâkı tutdı baht-ı siyâhım misâl-i şeb
Vermez henûz necm-i sa’âdet ziyâ bana
 
Pür-âhım açdı gonca-i dâgın hezârını
Şâyeste nâm-ı bülbül-i âteş-nevâ bana
 
Vermez gezer o meh-veş ile der-kenârda 
Sûy-ı visâle cûşiş-i hûy-ı hayâ bana
 
Tîg-ı nigâhı kat’ ideli iltifâtını
Bîgânedir mu’âmele-i âşinâ bana
 
Rûhun telezzüzüyle gelir kalbe inbisât
Hikmet bu sırrı kıldı beyân hoş-sedâ bana
 
Ârif Hikmet (1283). Dîvân-ı Hikmet. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 128.
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış