Çün tarìk-ı ‘ışk-ı canandır sıratü'l-müstakìm


Esa
6.09.2016
 
 
GAZEL 
 
FÀ‘ilÀtün fÀ‘ilÀtün fÀ‘ilÀtün fÀ‘ilün
 
— * —— / — * —— / — * —— /— * —
 
 
1 Çün tarìk-ı ‘ışk-ı canandır sıratü'l-müstakìm
 Ol tarìka varmayın gümrah şeytâni’r-racìm
 
2 Mushaf-ı Hak'dur yüzüñ vü çeşm ü ebruñ sureler
 Kamet ü zülf ü dehanuñ hem elif lâm oldı mìm
 
3 Selsebìl ü Kevser ü cam-ı muãaffâdur lebüñ
 Suretüñdür dilberâ ‘uşşâka cennâtü'n-na‘ìm
 
4 Padişah-ı mülk-i hüsn ü ‘âlemüñ sultanısın
 Devletüñ payende cana yarıcuñ olsun kadìm
 
5 Kuy-ı canandan yakarsa başuma tìg ile tìr
 Yüzümi döndürmeyem estagfir-u’llâhi’l-azìm
 
6 Ay yüzüñ gördüm cemâlin ‘ìdine kurbân olam
 Çekmeyem başumı bismillâhi’r-raómâni’r-rahìm
 
7 Öldürürseñ Ahmed'i öldür begüm luùf eyle kim
‘Áşık u dìvânedür olmaz didüm bì-havf u bìm
 
Yakup POYRAZ, PERVÂNE BEY NAZİRE MECMUASI’NA GÖRE AHMED PAŞA’NIN YAYIMLANMIŞ DİVANI’NDA YER ALMAYAN ŞİİRLERİ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış