IV Hikmet hoş gayibdin kulakımga ilham kildi


Esa
20.6.2016
IV
Hikmet
1
hoş gayibdin kulakımga ilham kildi
ol sebebdin hakka sıgnıp kildim muna
barca büzürg yıghp manga inam birdi
ol sebebdin hakka sıgnıp kildim muna
 
Hoş gaipten kulağıma ilham geldi;O sebebten Hakk'a sığınıp geldim işte.
Hep ulular yığılıp bana nimet verdi;0 sebepten Hakk'a sığınıp geldim işte.
2
min yigirme iki yaşda fena boldum
merhem bolup çm derdlikke deva boldum
yalgan âşık çm âşıkka güvâh boldum
Ol sebebdin hakka sıgnıp kildim muna
 
Ben yirmi iki yaşta fâni oldum;merhem olup gerçek dertliye deva oldum;
sahte âşığa, gerçek âşığa tanık oldum;0 sebepten Hakk'a sığınıp geldim işte.
3
eyâ dostlar yaşım yitti yigirme üç
yalgan dava tâatlarım barçası pûç kıyamet
kün ne kılgay min bürehne lûç
01 sebebdin hakka sıgnıp kildim muna
 
Eyâ dostlar, erdi yirmi üçe yaşım; dâvamyalan, tamamı boş tâatlarım; kıyamet günü
ben çıplak, şaşı ne yapayım?0 sebepten Hakk'a sığınıp geldim işte.
4
min yigirme törtke kirdim hakdın yırak
âhiretka barur bolsam kanı yarak
ölgenimde yıghp urung yüz ming tayak
01 sebebdin hakka sıgnıp kildim muna
 
Ben yirmi dört yaşa girdim, Hak'tan uzak;âhirete varır olsam, hani hazırlık?
Öldüğümde toplanıp vurup yüz bin dayak;0 sebepten Hakk'a sığınıp geldim işte.
5
cenâzemni arkasıdm taşlar atmg
ayakımdan tutup südrep gûrge ilting
hakka kulluk kılmadmg dip yançıp tiping
0l sebebdin hakka sıgnıp kildim muna
 
Cenazemin arkasından taşlar atın;ayağımdan sürüyerek mezara iletin;
"Hakk'a kulluk kılmadım" diyip döğüp tepin;o sebebten Hakk'a sığınıp geldim işte.
6
yazuk bilen yaşım yitti yigirme biş
sübhân igem zikr örgetip kögsümni tiş
kögsümdeki girihlerim sin özüng yiş
ol sebebdin hakka sıgnıp kildim muna
 
Günah ile yaşım oldu yirmi beş;sübhan Rabb'im, zikr öğretip göğsümü deş;
göğsümdeki düğümleri sen kendin çöz;0 sebepten Hakk'a sığınıp geldim işte.
7
min yigirmi altı yaşda sevda kıldım
mansûr-sıf at dîdâr üçün gavgâ kıldım
pirsiz yörüp derd ü halet peyda kıldım
0l sebebdin hakka sıgnıp kildim muna
 
Ben yirmi altı yaşta sevda kıldım;Mansur gibi didar için kavga kıldım;
pirsiz dolaşıp dert ve halet peyda kıldım;0 sebepten Hakk'a sığınıp geldim işte.
8
min yigirmi yiti yaşda pirdi taptım
her sır kördüm perde birlen büküp yaptım
âstânesin yastanıban izin öptim
0l sebebdin hakka sıgnıp kildim muna
 
Ben yirmi yedi yaşta piri buldum;gördüğüm her sırrı perde ile sanp örttüm;
eşiğine yaslanarak izini öptüm;0 sebebten Hakk'a sığınıp geldim işte.
 
9
min yigirmi sikiz yaşda âşık boldum
kiçe yatmay mihnet tartıp sâdık boldum
andın songra dergâhıga lâyık boldum
0l sebebdin hakka sıgnıp kildim muna
 
Ben yirmi sekiz yaşta âşık oldum;gece yatmayıp, mihnet çekip sâdık oldum;
ondan sonra dergâhına lâyık oldum;0 sebebten Hakk'a sığınıp geldim işte.
 
10
bir kem otuz yaşka kirdim hâlim harâb
ışk yolıda bolalmadım misl-i türâb hâlim
harâb bağrım kebâb közüm pür-âb
0l sebebdin hakka sıgnıp kildim muna
 
Yirmi dokuz yaşa girdim, harap halim;aşk yolunda toprak gibi olamadım;
halim harap, bağrım kebap, yaş dolu gözüm;o sebepten Hakk'a sığınıp geldim işte.
 
11
otuz yaşda otun kılıp köydürdiler cümle
büzürg yıglıp dünyâ koydurdılar urup
sögüp yalguz haknı söydürdiler ol
sebebdin hakka sıgnıp kildim muna
 
Otuz yaşta odun kılıp yandırdılar;hep ulular yığılıp dünya koydurdular;
vurup, söğüp yalnız Hakk'ı sevdirdiler;o sebepten Hakk'a sığınıp geldim işte.
12
 
kul hâce ahmed dünyâ koysang işing biter
kögsungdeki çıkkan âhıng arşka yiter cân
birerde hak mustafâ kolung tutar ol
sebebdin hakka sığınıp kildim muna
 
Kul Hâce Ahmed, dünya koysan, işin biter;göğsünden çıkan âhın Arş'a yeter; can
verende hak Mustafa elinden tutar; o sebepten Hakk'a sığınıp geldim işte.
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış