Adalet Mülkün Temeli Midir? 3


9.6.2020

Adalet köleci süreç ile birlikte geleceğe doğru anlam edilecekti. Adaletin bu durumla bilinmiş olmasını göz önüne alıp ta geriye doğru baktığımızda; şunu anlarız. Köleci sisteme kadar geçmiş olan kolektif yapılarda adalet; belirsizle belirli bir durum akışı olmakla, kolektif yapıların temeli değildir. 

 

Adalet köleci yapıların belirlisi, kolektif yapıların belirsiz durumu olmakla; adalet köleci yapıların temeliydi. Bu bağlamla adalet köleci yapı içinde sizi tek yanlı vaatlerle mülk sahiplerine yükümlü yordu. Köleci yapıların fakirleri yoktu. Olanaklar hepsi için, hepsinindi. Zenginlik te bilinmiyordu.

 

İlk sosyo toplumsal yapıların betonarme gereçleri olmadan, yani günümüzdeki inşaatlar gibi geçmiş kolektif yapılar inşa içinde çelik konstrüksiyon kullanmamış olmakla; geçmişin inşalarına nasıl inşa değildir diyemiyorsak: ilk kolektif yapıların günümüzdeki adalet gibi bir adalet anlayışlarının olmaması da onları adaletsiz kılmazdı. Aksine kamucu boşluk devinmesi içinde adalet gibi karşıtını verecek bir adaletsizle durum belirmediği için adalet gibi gelişebilecek bir eylem de ortaya konamıyordu.

 

 İşte günümüzün sorgulanmaları olan bu süreç gerekler, geçmişin masumiyetiydiler

 

Kolektif yapılar, kritik değerli sosyal ilişkiler üzerine kurulur. Hem sosyal ilişkilerin temelinde; hem hayatı yalıtılması içinde hem de hayatı dışta organize etmenin temelindeki etken inşacısı kritik değerlerdir.

 

Geçmişin kolektif inşacı zamanı içinde 6 temel kuvvet vardı. Kolektif ilişkilerin temelinde olan kritik değerleri dış ortamda güdüp, sosyal bağ ve sosyal bağıntı eden güçte kolektif yükümdü.

 

Kolektif ilişkilerin temelinde kritik değerlere göre olan sağlatan (veya sağlasan olan) ilişki vardı.  Bu ilişki kolektif yapı içinde herkese göre sağlatan kolektif ilişkilere uygun organize olmanın süreç akışıydı. 

 

Bu nedenle herkese göre sağlatan ilişki kolektif yapıların ALAN YÖNÜDÜR. En az dirençle olan bir süreç akışıdır. Beslenmenin güvenliğe; güvenliğin beslenmeye transfer ettiği "karşılık yüküm" vardır. Yüküm sürecin bağ enerjisidir. Bir şeye karşı somut bir karşı şey oluşun yüküm denkliği vardı.

 

Köleci sistemler kolektif alan yönüne zıt bir durum olmakla alan içi çok sürtünmeli çok dirençli ve çok gerilmeli şiddet içerir. Köleci yapının içi temel kritik değerlerden azade değildir. Bu nedenle köleci yapılar da kritik değerlerden ötürü karşılıklı yüküme göre işleyen bir alan yönüne sahiptir.

 

Ancak köleci sistemin içi paylaşım aşamasında paylaşmayı mülk sahibine göre yapmakla ve herkese göre bir sağlatma olmamakla; alan yönüne zıt bir akış yaptırılmaya çalışılır. Kolektifin malı seçilmiş kişiye rızk olarak verilir. Rızk verilmeyene de vaat edilir.

 

Alan yönüne göre zıt durum ortaya koyan rızk edinmeli paylaşım nedenle alan içi şiddetli bir direnç ortaya koymakla çok çatışmacıdır.

 

Çatışmacı alanın içi, alan yönüne göre olması gereken akışlarda bir yığılma ortaya kor. Kritik değerlere atfen kölenin yarın yeniden çalışabilmeleri için mülksüzlere verilen zorunlu sağlatmalar da inayet, lütuf, bağış, acıma, merhamet gibi razı olucu sanal bir boşluk alan üzerinde akıtılmaya çalışılır.

 

Akar da. Kişilerin zorluklara, dirence göğüs geren bir katlanma ve tevekkül etmeleri nedenle sineye çekilen katlanmanın sahte boşluğu üzerinde akar. Adeta imanı olan kişiler, bu durum karşısında acıyı bal eyler.

 

Köleci sürecin bu ilk aşamasında adalet kolektifin malını seçilmiş kişiye dağıtan, seçilmiş kişiye kolektifin malını mülkünü rızk olarak vermenin takdir gücündeki doğruluk ve şaşmaz oluştu.  İkinci aşamada mülk sahipleri gelişip serpilince artık mülk El 'in değil padişahındır.

 

Bunun maskeli şekli mülkü Hristiyan, Mülkü İslam'ındır. Padişah malından mülkünden kullarına ihsan eder. Lütfeder. Şahaneyi iltifatta bulunur vs. Hatta bu çağda bir derviş saraya giren besili iyi giyimli padişahın adamlarını görünce kendi El 'ine seslenir. "Allah'ım bir senin kuluna bak. Bir de padişahın kuluna bak der.

 

Kısaca bu ikinci aşamada rızkları, yani malı mülkü padişah ihsan eder.  Mülk demek padişaha ait olan toprak, para, pul, zenginlik, insan varlığı, ihtişam demektir. Mülk devlet demektir. Devlette padişah demektir. Asıl olan padişahın malı mülküdür. Adaletle asıl olan padişahın saltanatın temeli olmasıdır. Padişahin halifenin malının mülkünün korunması olmakla adalet mülkün temelidir. 

 

Bunda söylemde türlü anlamlar da çıkarılsa da zengin fakir zıtlığını veren adalet; alan yönüne zıt olan akışı kolaylaştıracak akışı yaptırmanın aracıdır.

 

Kişi yükümlü kolektif bir bağ enerji düzlemi içinde olmakla, yepyeni, tek başına kendisinde olmayan bir aktivasyon kazanıyordu. Giderek üreten ilişkiyle üretim hareketi vardı. Üreten süreç te kritik değer ya da kritik eşiklerin karşılanma düzeni olan kolektif düzenle, kolektif enerjili, kolektif seviyeydi.

 

Kolektif yapıların üretim yapan süreçleri içinde de bağ enerjisi yine "karşılıklı yükümdü (bilgiydi)". "Karşılıklı yüküm" yer çekimi gibi yasaydı. Bir BİLGİYDİ. Yer çekimine karşı milyonlarca ton suyu havada nasıl durdurursunuz?

 

Bulut olarak! Nasıl bulut tonlarca suyu yer çekimine karşı hava yuvarı içinde ısı enerji seviyesi ile bulut edip yerçekimine karşı koymakla tutar. Kolektif inşa da sizi kendisine çeken doğaya karşıdır. Doğanın sizi kendisine benzetmekle sizi toprağa karıştırıp; sizi aslınıza döndürmek isteyen çevre çekimine karşı, kor. Kolektif güç çevresel çekimi alt eden kolektif enerji seviyesidir. 

 

Bunu kolektif depo enerjiyle yapar. Bunu kendisinden sonra süren kolektif bilgi ile yapar. Kısacası kolektif enerji düzeni sizi kolektif yapı içinde senkronize etmekle, senkronize etmesiyle senkron gücü olan osilasyon gücüyle siz çevre çekimine karşı koyuyordunuz. Kritik değer gibi bir EŞDUYUM inşası yapılanma olan kolektif süreç sizi nereden nereye getirmişti.


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış