Adalet Mülkün Temeli Midir? A Kısım 2a


16.6.2020

 

Kristal yapı düzeni içindeki momentumun çok yüksek hızlı atom ve atom sentezli düzey ve düzlem enerjisine sahip kimya yeni durumun belirlisi olma sınırlaması içinde ikinci duruma yeni bir belirsizle oluştu.

 

Atom gibi belirli durumla, nükleik asitler; nükleik bazlı moleküller, polimerler gibi yeni bir belirsizle olmanın düzey ve düzlemi vardı. Çekirdek içi tekrarları bozan ya da çekirdek içi tekrarları bozunduran kuvvet te başka bir kuvvetti.

 

Nükleer bileşimin kendi süreç tekrarlarını veren düzey ve düzlem içindeki kuvvet kırılmasını veren bu durum çekirdek gibi süreduruma zıt yönde akı ve akış olup sentezi bozun duran kuvvetti. Atoma dek küçük ölçekli sınırlanma yalıtım içinin görece denge durum simetrisini kıran kuvvet te zayıf etkileşimli kuvvetti.

 

Matematiksel noktadaki simetri kırılmasından doğmakla belirsizle olan enerji; yani simetri kırılmalı üstel durumlu akız ve akan enerji, fermiyon düzeyinde kesikli belirli fizik durum oluyordu. Bir durumu ile kısmen sınırlanmış diğer bir durumunun belirsizle belirli kuvvet etkileşimini, elektrik manyetik zarf gibi türlü biçime olanak olarak taşıyan durum akız durumdu. Kendi etki gölgesini yansıtan etkimeydi.

 

Kuantum fizik simetri kırılmalı enerjiye göre yeni bir durumdu. Yeni bir davranıştı. Ve yeni bir girişme biçimiydi. Bu yeni durum, bu yeni olgu özellik te kuantum düzeyle belirli olanın, belirsizle olmasıydı.

 

Parçacık dalga birlikteliği; salınan titreşimler şeklinde boşluğa parçacık, parçacığa boşluk enerjisini veren ikili beraberlik içinde yükseltgenip indirgenen; ikili sarmaldılar. İkili akışlı sarmal içinde, sarmalın birine göre diğeri olmanın dolaşığıydı. Sonsuz olanın sınırlısı. Sınırlı olanın sonsuzuydu. Parçacık kısmı, dalga kısmının sonsuz üstel durumlu bulutsu oluşuna karşın, kısmen belirli-sınırlı-sonlu olan kısmıydı.

 

Parçacığın kısmen sınırlı sonlu tekrarlı çevrimlerle olması; on üssü 43 değerli bir Planck durumların belirsiziyle yeniden yoğun durumlu seyrelen belirsizle olan enerji paketlerine dönüşmesiydi. Planck sabiti, simetrisi kırılan enerjiye göre sınırlı sonluydu. Ama Planck sabiti de enerji yoğun makro dünya girişmeli olgu ve olay durumlara göre sınırsız sonsuz ve belirsizle olan bir durumdu.

 

Simetri karılmasından doğan kuvvetler eliyle parçacık durumlar vardı. Saf enerji bu nedenle ikili görünümün sentezi içinde parçacığın anti parçacığıydı. Hangi durumu belirli kılarsanız diğeri onun belirsizle olanı dalga parçacık ikilisiydi.  

 

Kuantum parçacıklar güçlü kuvvet ile proton, nötron bileşimi olan parçacığı ele veriyordu. Kendisi saf enerjiden bir parçacık olan elektron da çekirdekle girişince bambaşka bir özellik, bambaşka bir davranışlar girişmesi olan atomu ortaya çıkarıyordu. Atom bozunma yapmadıkça atom altı parçacık davranışına kısmen kapalı ama atom altı parçacıklardan farklı yeni bir üstel durum devinmesidir.

 

Simetri kırılmasında doğan saf enerji olabileceği her tür durumla aynı anda delişmen, üstel durumlar belirsiziyle olan sınırsız sonsuz bir açılımdı. Fakat böyle sınırsız sonsuz saf enerji açılımının davranışları içinde de atom düzeyli bileşik davranışları bilmek, bulmak, ortaya koymak, anlam etmek olanaksızdır.

 

Atom düzeyli davranışta bakınca, sınırsız sonsuz devimli belirsizle olan saf enerji sanki sınırlı sonluydu. Ya da her düzlem kendi enerji düzeni içinde bir sınırsız sonsuzdur.

 

Yani saf enerjinin sonsuzluk davranışlı bir belirsizle olması hiç bir zaman, gelecekteki olgu davranışlı enerji düzeyini içermez. Çünkü tüm saf enerji kuvvetler etkisiyle ortaya konan, yeni durumlu belirsizle olan durumlara sahip değildir.

 

Saf enerji yeni durumlara olu ve oluştu (olanak ve olanaklı olanın niteliğiydi). Patlama dediğimiz genleşme girişme ortaya koyan zaman ve mekân açılımıydı. Açılma; saf enerji ile kuvvetlerin girişme devinmesi veren akızdı. Zaman mekân saf enerji ile kuvvetleri giriştirmenin zaman ve mekânı olmakla olu (olanaklı) ve oluştu (olgu).

 

Akıl almaz denli çok küçük ve yoğun olan geometrik nokta tekil simetri (bakışım) bir durumdu. Bir itme kuvvetini belirtmek için patlama dediğimiz genleşme; yoğun ve genleşen tekil duruma uzam oldu. Uzam (mesafe uzaklık) simetri dediğimiz bakışımdaki yoğun girişmeyi kırdı.

 

Simetri en az iki parça kırıldı. İkili durum ortaya kondu genleşen git duruma karşı geri yoğun duruma rücu olan yoğun durum alışması içine çekilen gel durum oluştu. Genleşen ile genleşme aynı andaydı. Genleşen, genleşme yapmakla git olandı. Bir uzama bir uzaklık ve mesafeydi.

 

Uzama, uzaklık ve mesafe olan da genleşme merkezi olan geri beslenmeli tekil ve yoğun olan ilk alan imajına doğru, tekil alan içine çağrılan çekilmeydi. Yani git olanın gel olmasıydı. Genleşen git olurken de bir kuvvet etkisi altındaydı. Gel olurken de bir kuvvetin etkisi alındaydı.

 

Kuvvet genleşip açılan veya uzaklaşan mesafe içinde etkin oluyor ya da olamıyordu. Uzam etkili alan girişmesi ya da girişememesi ortaya konuyordu. Girişene karşı girişemeyen genleşme zıt durumla zıt kuvvet belirmesine dönüşüyordu.

 

Artık genleşen ile genişleyen uzay zaman dokulu kuvvet ve kuvvetin girişmesine olu olmakla genleşen taraf yansıma bir iliş kinliktirler. İkili durumlar içinde içi içe ayna yansımalı görünümle yeni ikili durumlar girişmesi birbiri üzerine etki olmakla, etki;  birbirinin bin bir tür belirsizle belirme yüzü oluyordular.

 

Başlangıçta genleşme yani genleşen enerji salınımı olan şok dalgaları açılımı kuvvetlerden çok hızlı bir genişleme yapıyordu. Işık bile genleşme karşısında yaya kalıyordu. Bu nedenle şu anda gözümüze gelen uzayın derinliğinden kaynaklı ışık ışınları uzay derinliğinin şimdisini değil 14 milyar yıl öncesi hakkında bize bilgi vermektedir.

 

Yani ışık ve genleşme arasındaki fark kadar ışık hızı aksaması nedenle ışık bize bilgi de sunan bir oluştur. Uzay derinliğinin şimdisi olan bilgi bize 14 milyar yıl sonra gelecektir.


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış