Anlamak Gerek VI


1.9.2020

Tüm bu anormaller köleci sistemin ihyası için kaçınılmaz olan arazdılar. Ve bu arazlar bu tür yol akışı için üssü durum içinde olan belirmelerdi. Aslında yanlış olan arızalar değildi. İnşa kolektif amaçlı özne nesnellikti. Sürecin öznel belirleyeni kolektif özgecilikti. Ve kolektif özne, inşanın kurucu öznesiydi.

Kısacası sağlatan ve üreten kolektif yapı öznesi, kişi değildi. İnşanın amacı kişisi değildi. Süreci kolektif oluşla belirleyen özgecilik ve üretimin yasası kişisi değildi. Yani süreç kişi bileşimli, kişi katılımlıydı ama bileşimi ortaya koyan eylem özne kolektif özneli kolektif amaçlı kolektif özgecilikti.

Kolektif süreç kişilerle, kişi çekendi kuvvetlerle başlayacaktı. Kişi çekendi kuvvetler içte kritik değer belirlenmeli yönelimlerle, dışta grup eğilimiydi. Kişilerle başlayan yönelim süreçler biz istesek te istemesek te kolektif oluşuma ulaşacaktı.

Kolektif oluşun ekseni en az iki bileşeni içerirdi. İlki ve çok şiddetli çekim sel reaksiyonla olanı kritik değerler sağlamasını, yardımlaşmaktı. Yardımlaşmayı iş bölüşmesine dönüşen organizendik iler de karşılıklı birbirine göre oluşturmaktı.

Artık yönelimler kişinin kendi dışına da amaçlıydı. Amaç kişinin dışında ama kişinin hemen yanı başında, belli bir kolektif zamanlı çevrimden sonra kişisi benciliğe dönüşecek bir paylaşma olan; kolektif öznenin kendisiydi. Kolektif amacı oluşan eğim de kolektif eğimdi. Kolektif zaman da kişisi zaman değildi. Kolektif alana katılan kişi sayısı kadar parçalı, paylaşımlı, iş oluş ve eylemdi.

İkincisi de birinci kadar olmasa da birincide geri kalmaz denli yine güçlü ve kolektif oluş gibi dışsak durum olan, dıştan etkili sosyal alanla beliren grup eğimli çekimdir. Grup eğilimi; tekil ve kolektif olabilen birinci reaksiyon gerçekleşmeleri üzerinde binaen yaşlı bakımı, sakat bakımı, hasta bakımı, güçsüz ve çocuk bakımı gibi tutumları ortaya kor.

Kolektif oluş birçok kesikli sürekli özel bağıntılı durumlardan oluşan genel bağıntılı durum gerçekleşmesidir. Kolektif oluşla, kolektif eylemli, kolektif amaçlı, kolektif öznel sonuçlar ortaya koymaktı.

Sonuçlar kolektifle ortaya konur. Eylemler bileşimi sonunda sonuçlar çözülür. Çözülen sonuçlar herkesin yetenek çalışmasına ve ihtiyacına göre kolektif özneyi oluşan kişilere pay edilir.

Böylece kişilere paylaşımdan sonra kolektif amaç kişisi özel ve bencil sağlamalı tüketimin yaşanılması olacaktı. Oysa kişisi olanı belirleyen bencillikti. Kolektif olanı belirleyen özgecilikti.

Özgecil çekim eksenli üssü eylemleri veren davranışlar farklıydı. Bencil çekim eksenli eylemi veren üssü davranışlar farklıydı. Biri kişinin içindeydi. Biri kişinin dışındaydı. Biri kişinin içine yönelik eylemleri içerir diğeri kişinin dışındaki ağırlık merkezine göre olan eylemleri içerirdi.

Sonuçta elde edilen son bileşimin, çözümlenmesindeki kişisi pay almalar kişi özlü, kişi bencilliğine yönelen sağlamalardı. Kişi eksenli üslü çevrimler hiçbir zaman kolektif eksenli üssü çevrimlerin olanaklarını veremez.

Kişi üssü ekseni çevrimler bencildi. Ve kişi eksenli çevrim zamanı ancak bir tür parçalı yapabiliyordu. Oysa kolektif eksenli çevrimler özgecildi. Ve kolektif eksenli çevrimin zamanı, katılan kişi sayısı kadar çok türlü parçalı kolektif birim zamandı. Kolektif birim zaman şöyle de anlaşılabilir.

Bir kişinin 24 saatte belleyip bitirdiği bahçeyi; 24 kişinin 1 saatte bitirmiş olması bize; o bahçenin kolektif birim zaman fikrini verebilir.

Kolektif birim zamanın içine kişi emek gücü dışında araç gereç kullanımı, makineleşme, teknik teknolojiler uygulamayla planlama ve tasarım yapma işi de kolektif birim zamanı ortaya koyan kısaltmalar ve süreci kuantize edişlerdir.  

Kolektif başlayan, kolektif sonuçlanan ve kolektif paylaşıma uğrayan hep paydası olan kolektif sürecin hiçbir yerinde; kişi sahipli üretim gücü yoktur. Üretim gücü; kolektif emek gücünü, araç gereçleri, hayvanlar gibi canlı ve toprak gibi cansız üretim nesnesini, bilgi ve bilgi teknolojilerini içerir. İnşa içinde kişi sahipli bir başlangıç yoktur.

Üreten süreç; kolektif birim zaman içinde 24 saatlik işi 1 saate indirmekle boş zaman ve boş zaman eylemlisi kişileri ortaya koymuştu. Boş zaman ancak kolektif süredurumun için ortaya konmakla, KESİKLİ SÜREKLİLİK içinde amaçlı eylemlere dönüşmenin dinamizmiydi.

Bir kolektif birim zaman içinde boş zaman eylemlisi kişiler aynı boş zaman içinde farklı farklı eylem ve uğraşlarla olacaktı. Kimi kişiler yere düşen bir tohumdan çimlenmelere akıl erdirmeye eğilimi olan eylemi şiar edinirken kimisi sopa yontmadaki beceriyi eylem ve şiar edinir. Kimi de eylenmeyi eğlendirmeyi kendisine uğraş seçer vs.

Gün sonunda kolektif alanlı boş zaman etkinlikleri ile akla hayale gelmez birçok farklı deney yaklaşım ve sonuç yaşanmış olmakla, farklı deneylerin sonucu kolektifin ağırlık merkezinde, kolektif aklı; kolektif bilinci, kolektif birim zaman sonuçlarını ortaya konmuş olacaktı.

Unutmayın ki bir biliş bir buluş kişi eylemi sonucunda da olsa o kişi kolektif bilinci, kolektif zamanı ve kolektif boş zamanı kullanıyor. Kolektif dinamizm ile başlamamış hiçbir kişi sahipli eylem, iş, biliş, buluş, araç yoktur. Keza olsa bile o durum olanak süreklilik kazanamamakla güdük ve akim kalmak zorundadır.

 

 

Kolektif başlayan süreç, kolektif bitmek zorundadır. Neden kolektif bitmek zorundadır? Geri bağlanım yasası nedenle bu böyledir. Kolektif süreç bir kez başlayıp bir seferde biten süreç değildi. Kolektif süreç kesikli sürekli çevrimdi.

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış